Fortsatt höga bostadspriser och kravet på kontantinsats hindrar nästan fyra av tio unga från att förverkliga sin drömmar om att flytta.

ANNONS

Enligt en Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av Fastighetsbyrån vill nästan fyra av tio svenskar mellan 18 och 29 år flytta inom två år.

Men det som hindrar dem att köpa bostad är fortsatt höga priser och kontantinsats-kravet.

Många unga, 35 procent, uppger också att de har svårt att hitta en bostad som lever upp till deras önskemål och behov.

”Det behövs bostadspolitiska reformer för att öka rörligheten och inte öka utanförskapet på bostadsmarknaden ytterligare”, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

Han konstaterar att bostadsbyggandet haft bra fart på senare år och menar att det är viktigt att upprätthålla byggtakten när marknaden nu upplever en avmattning.

”Det är också viktigt att det byggs rätt typ av bostäder, utifrån de behov som finns på den lokala orten. På många platser finns det till exempel behov av fler villor, fler bostäder anpassade för äldre och fler billiga bostadsalternativ”, säger Johan Engström i pressmeddelandet.

Undersökningen baseras på 1000 intervjuer med personer i åldern 18-79 år, vilket uppges vara riksrepresentativt.

Bland de som vill flytta och äga sitt boende uppger en majoritet, 56 procent, att det finns hinder för att kunna köpa en bostad.

ANNONS
ANNONS

Bland 18-29-åringar svarar 68 procent detta medan 65 procent av personerna mellan 30 och 49 år upplever samma sak.

Flest, 55 procent, anger höga bostadspriser som hinder följt av krav på kontantinsats, 41 procent.

Läs även: Amerikansk trend: Föräldrar köper barnens hem [Dagens PS]