Det är rekommendationen som gäller i första hand under rådande pandemi. Här är fler tips hur bostadsrättsföreningen kan arrangera sina möten.

ANNONS

Som en följd av den ökande smittspridningen av covid-19 har regering och myndigheter infört en rad restriktioner, nu senaste den tillfälliga pandemilagen.

Riksdagen vill med en ny tillfällig lag försöka underlätta för alla verksamheter som håller årsstämmor, däribland bostadsrättsföreningar. Lagändringarna har förlängts och gäller året ut, skriver sajten Bostadsrätterna och tipsar om hur just er bostadsrättsförening kan virussäkra den förestående stämman.

Så ser tipsen ut:

Håll stämman enbart digitalt och/eller genom poströstning eller skjut på stämman, beroende på hur står bostadsrättsföreningen är och om den har många äldre medlemmar.

Se till att även andra möten och sammanträden sker på distans, kom ihåg att föreningar har skyldighet att se till att inte smittan sprids, enligt smittskyddslagen.

För att undvika eventuell smittrisk kan ombud företräda medlemmar som tillhör riskgruppen.

ANNONS
ANNONS

Ett annat alternativ är att genomföra en skrivbordsstämma ”per capsulam”.
”Per capsulam-beslut förutsätter att samtliga röstberättigade medlemmar är ense om det. Ett stämmoprotokoll upprättas och besluten antecknas i protokollet. Därefter cirkuleras protokollet mellan medlemmarna som skriver under protokollet. Läs mer om per capsulambeslut mellan styrelsemöten. Nackdelen med en per capsulam-stämma är att det kan vara svårt att få protokollet underskrivet av samtliga medlemmar”, skriver Bostadsrätterna.se.

Läs även: Fixa kontor – höj värdet i bostadsrättsföreningen [DagensPS.se] »