Bostadsutvecklaren Oscar Properties redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad förlust.

ANNONS

Omsättningen sjönk 75,6 procent till 108,3 miljoner kronor (443,4).

Rörelseresultatet blev -22,3 miljoner kronor (-34,5).

Resultatet före skatt var -33,5 miljoner kronor (-66,5).

Resultatet efter skatt blev -33,7 miljoner kronor (-66,0).

Resultat per aktie hamnade på -0,18 kronor (-3,10).

Likvida medel uppgick till 36,5 miljoner kronor (70,7).

Slimmar organisationen – och bara en bostad såld

Antalet sålda bostäder var 1 (20) och antalet bostäder i pågående produktion var 184 (580). Inga bostäder har produktionsstartat (0).

”Vi fortsätter arbetet med att anpassa och organisera bolaget till nuvarande marknad, efterfrågan och verksamhet. Under det senaste året har vi bland annat dragit ner personalstyrkan från 150 anställda till nuvarande 17. Vi har kommit ner till en nivå som är rätt för bolaget under rådande förutsättningar och den aktuella projektportföljen. Vi ser en intensiv aktivitet inom uthyrning samt på affärssidan, detta trots att den rådande pandemin har försenat och försvårat flera av våra affärsplaner och projekt. Alphyddan i Nacka är ett projekt där vi arbetar intensivt med att utveckla fastigheten, alternativt till skola eller kontor. Detta görs på ett liknande sätt som i vårt projekt Plania därbygglovsprocessen pågår”, säger vd Oscar Engelbert i en kommentar.

ANNONS
ANNONS

Han säger också:

”En negativ effekt vi fortfarande lider av är de fel och problem som uppstod under perioden vi drev vårt eget byggbolag. Det handlar framförallt om fel och kvalitetsmissar i projektstyrningen och kontrollen av underleverantörer i den första byggnaden av Norra Tornen; Innovationen. Det är garantiarbeten som ska genomföras av våra underleverantörer och i vissa fall är det även försäkringsfrågor vilket är en utdragen process. Vi arbetar intensivt med att lösa dessa frågor och kommer att åtgärda bristerna i den takt som är möjligt”.

Oscar Properties, Mkr Q1-2020 Q1-2019 Förändring
Nettoomsättning 108,3 443,4 -75,6%
Rörelseresultat -22,3 -34,5
Resultat före skatt -33,5 -66,5
Nettoresultat -33,7 -66,0
Resultat per aktie, kronor -0,18 -3,10
Likvida medel 36,5 70,7 -48,4%