Klimatförändringarna medför stora ekonomiska risker – inte minst för dig som äger din bostad. Det konstaterar banker och försäkringsbolag. Allra värst kan husägare på västkusten drabbas.

ANNONS

Översvämningar, skred, erosion och ras kommer att drabba Sverige – och världen – allt mer ju längre klimatförändringarna fortskrider.

Redan nu har försäkringsbolag börjat dra sig ur vissa bostadsprojekt som ligger för nära vattnet i känsliga områden. Man vägrar helt enkelt att ta risken att försäkra fastigheten. Länsförsäkringar började med detta redan 2018.

”Jag har hört försäkringsbolag prata om fastigheter längs en enskild gata, där man inte vet om man kan fortsätta”, Staffan Moberg, klimatexpert på försäkringsbolagens branschorganisation Svensk försäkring, till Dagens Nyheter.

Försäkringsbolag drar sig tillbaka

En övervägande stor andel av världens befolkningar har bosatt sig i närheten av vatten, gärna vid kusten. Det gäller även i Sverige, där storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö ligger nära havet.

Men havsnivåhöjning, ökad regnmängd, översvämningar och geologisk utsatthet gör de strandnära lägena riskabla, inte minst ekonomiskt.

Husen kan drabbas av upprepade skador till följd av klimatförändringarna. Situationer som i dag kan klassas som enstaka olyckshändelser kommer att bli mer av normaltillstånd, och då drar försäkringsbolagen tillbaka sitt ansvarstagande.

Banker kalkylerar på riskerna

Även de svenska storbankerna räknar i dag på hur stor belåning de ligger ute med gentemot bostäder i riskområden. På sikt kommer de att behöva större säkerheter för att bevilja den sortens lån, skriver DN.

Det gäller inte bara kusten, utan även bebyggelse nära älvar och på gammal tidigare sjöbotten.

ANNONS
ANNONS

Statens geologiska institut har tagit fram en rapport som visar de tio mest riskutsatta områdena. Det råkar också vara områden där en stor mängd människor bor, och omkring hälften av alla villaägare.

Kolla om du bor i ett riskområde:

Västkusten – Göta älvdalen

Mälardalen- Stockholm

Skåne-Hallandskusten

Mellersta Norrlandskusten

Norra Vänerområdet

Blekinge-Kalmarkusten

ANNONS
ANNONS

Södra Vätternområdet

Östgöta-Sörmland

Mellersta Dalälven

Jämtlandsfjällen

Källa: Statens geologiska institut

Läs även: Rekordmånga bostäder ligger ute till försäljning [Dagens PS]