”Därför kvarstår behovet av det skärpta amorteringskravet”.

ANNONS

Det skriver Finansinspektionen i sin finansiella stabilitetsrapport, som refereras nu på morgonen av Nyhetsbyrån Direkt.

Trots att bostadspriserna bromsat in och fallit något fortsätter hushållens skuldberg att växa, konstaterar FI, som därmed menar att riskerna kopplade till höga bostadspriser och hushållens stora skulder är höga.

”FI bedömer att hushållen fortsatt har goda förutsättningar att betala på sina lån. Men högt skuldsatta hushåll kan ändå komma att dra ner på sin konsumtion i en framtida kris och därmed förstärka krisen. Hushållens skulder bedöms därför fortsatt vara en makroekonomisk risk”, heter det bland annat i stabilitetsrapporten, där myndigheten även anser att det finns risker i kommersiella fastigheter – trots att prisutvecklingen där för närvarande är stark och skuldbördan är nere på historiskt låga nivåer.

ANNONS
ANNONS

”Störningar i form av stigande räntor eller minskade hyresintäkter kan därför leda till problem. FI bedömer riskerna kopplade till sektorn som betydande och kommer fortsätta att följa och analysera utvecklingen”, skriver FI, enligt Nyhetsbyrån Direkt.