”De lokaler som frigörs när efterfrågan faller måste hitta nya användnings­områden”, skriver debattörerna på SvD.

ANNONS

Pontus Braunerhjelm, som bland annat är KTH-professor, och Roger Svensson, docent, verksam på Institutet för näringslivsforskning, lyfter fram önskemål om att kommersiella lokaler som står tomma stöps om till bostäder.

”Lågkonjunktur och beteendeförändringar riskerar att leda till tomma butiks- och kontorslokaler. För att undvika en finansiell kris bör en del byggas om till bostäder”, skriver duon på SvD debatt och menar att bostäder torde vara mest aktuellt när efterfrågan på lokaler faller.

”Att omvandla till bostads­rätter fungerar redan i dag, eftersom köp och försäljning sker till marknads­baserade priser. Men om en mer diversifierad bostads­marknad med hyres­rätter efter­strävas, sätter hyres­regleringen käppar i hjulet.”

Men det är just hyresrätter som i första hand behövs, enligt debattförfattarna.

”Utöver att det bidrar det till en större mångfald i boendet, skulle det också minska den flaskhals i boendet och öka möjligheterna till internationella rekryteringar som den svenska tech-sektorn efterlyst sedan länge. Den bästa lösningen vore naturligtvis att införa permanenta marknadshyror för ny- eller ombyggda hyresrätter.”

ANNONS
ANNONS

Läs mer på SvD debatt.