Åtta fastighetsmäklare förlorar sin registrering efter att Fastighetsmäklarinspektionen för första gången granskat landets alla mäklare mot Polisens och Kronofogdens register.

ANNONS

Mäklare som visar sig ha höga skulder eller som döms för brott kan förlora sin yrkesregistrering, eftersom de enligt lag ska kunna visa lämplighet och redbarhet i sin roll.

För att hålla koll på yrkeskåren granskar därför Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, mäklarna löpande för att kontrollera hur väl de lever upp till kraven.

Nu har FMI tagit ett nytt grepp och genomfört en unik granskning av samtliga mäklare i landet, genom att se över utdrag ur Polisens och Kronofogdens register, skriver Göteborgs Posten.

Tidigare granskat

”Tidigare har vi granskat ett utvalt antal mäklare varje år utifrån kraven på redbarhet och lämplighet. Utöver det har vi haft löpande kontrollerat hur väl mäklarna lever upp till kraven på att vara redbara och lämpliga i tillsynsärenden, bland annat till följd av anmälningar mot mäklare”, säger Maria Wackerfeldt, jurist hos Fastighetsmäklarinspektionen.

”Nu har vi valt att lyfta ut och granska samtliga mäklare på en gång. Dels utifrån konsumentskyddet, och dels för att snabbare kunna agera och få en samlad bild av mäklarkåren”.

ANNONS
ANNONS

18 okända fall

Samtliga cirka 8 000 mäklare som var registrerade hos FMI den 7 oktober 2022 granskades.

Hittills har man hittat 18 tidigare okända fall där lämpligheten kan ifrågasättas.

”Vi hittade 73 mäklare som hade anmärkningar hos polisen. De flesta av dessa anmärkningar hade redan tagits om hand av inspektionen, men sex av dem ledde till initierade tillsynsärenden”, säger Maria Wackerfeldt.

”Vad gäller skulder fick vi träff på 13 mäklare som hade ett skuldsaldo på över 10 000 kronor. Av dem ledde 11 till tillsynsärenden”.

14 av 18 har fått påföljd

Slutresultatet?

Av de totalt 18 granskade fallen har 14 mäklare meddelats disciplinära påföljder. För åtta av dem återkallades registreringen.

ANNONS
ANNONS

Det handlar om sex mäklare med stora skulder hos Kronofogden, en mäklare som dömts till fängelse för flera fall av misshandel, barnfridsbrott och ofredande samt en mäklare som dömts till villkorlig dom och dagsböter för näringspenningstvätt.

De mäklare som förlorat registreringen har möjlighet att överklaga beslutet.

Läs även: Mäklare ser trendbrott – köparnas fördel minskar [Dagens PS]