Sommaren 2020 förutspår Anticimex att det kommer vara många fler getingar jämfört med tidigare år, det skriver Fastighetsägarna. Det finns mycket som bostadsrättsföreningar och fastighetsägare kan göra för att förebygga getingbon nära fastigheten. 

ANNONS

Getingar ska inte saneras i onödan eftersom de är nyttodjur med en viktig roll i ekosystemet. Men getingar kan vara farliga för personer som är överkänsliga mot getingstick eller allergi. Därför kan det vara bra att tidigt på säsongen förebygga att de bygger bo i anslutning till fastigheter och gemensamma ytor. Anticimex rekommenderar att utföra förebyggande åtgärder så tidigt på säsongen som möjligt.

Detta kan den som förvaltar fastigheten tänka på:

  • Blockera platser som getingar gillar att bygga bon på. Täpp till kvisthål och andra infartsvägar på fastigheten och sätt insektsnät för ventilationsgaller.
  • Lokalisera och följ efter getingar tidigt på säsongen för att se vad de bygger bo. Men se upp så att getingen inte förväxlas med solitära bin. De är mycket viktiga för pollineringen och precis som getingen aktiva på våren. Solitära bin är mer lika en humla till utseendet och håriga.
  • Boet är litet som en pingisboll tidigt på säsongen och går att ta bort med en dammsugare. Det är bäst att ta bort det på kvällen då getingar är slöare. Bär alltid handskar, skyddande kläder och mössa. Det kan vara riskabelt att ta bort boet själv om det är stort, då bör du hellre kontakta en skadedjurssaneringsfirma.

 

ANNONS
ANNONS

Läs även: Råttproblemen ökar i våra städer [Dagens PS]