Saneringen av råttor i Sverige minskade med nio procent 2019 jämfört med 2018, samtidigt ökade de digitala råttfällorna med tolv procent. Det skriver Anticimex i ett nytt pressmeddelande. Samtidigt har råttorna ändrat beteende under coronakrisen. 

Traditionella råttsaneringar blir färre men det betyder inte att råttproblemen minskar utan att nya mer effektiva metoder används.– Även om vi förra året gjorde färre traditionella råttsaneringar så är det ingenting som tyder på att råttproblemen har minskat, utan råttorna blir fler när våra städer växer säger, Håkan Kjellberg, skadedjursexpert på Anticimex.

ANNONS
ANNONS

Numera finns det metoder med system som övervakar råttornas rörelsemönster och varnar för när nya råttor dyker upp. Detta bidrar till att fällorna blir utplacerade på rätt ställen och råttproblemen blir åtgärdade innan de blivit för stora. Den digitala bekämpningen bidrar till att användningen av kemiska bekämpningsmedel minskar.

I Tyskland visar den digitala övervakningen att råttorna blivit mer aktiva sedan landet införde restriktioner i samband med coronaviruset. – När ett samhälle stängs ner och människor stannar hemma förändras flödet i våra avlopp och då även råttornas beteende, säger Håkan Kjellberg. Sverige har inte märkt av den förändringen vilket antagligen beror på att vi inte haft en lika omfattande nedstängning.