Varje år sker olyckor där barn sugit på veken till en oljelampa eller druckit oljan, olyckor som kan orsaka livshotande skador. Kemikalieinspektionen har granskat företag som säljer prydnadsoljelampor. Nu varnar man konsumenterna. 

ANNONS

Under 2020 rekommenderade Giftinformationscentralen sjukvård i 17 fall som gällde barn under tio år som exponerats för just lampolja, skriver Kemikalieinspektionen i ett pressmeddelande.

Av de kontrollerade prydnadsoljelamporna klarade sex av tretton inte säkerhetskraven för hur oljelampor ska vara utformade och ingen av lamporna levde helt upp till reglerna för hur lamporna ska märkas och hur konsumenter ska informeras.

”Lampolja är mycket lättflytande och kan lätt komma ner i lungorna och orsaka livshotande skador. Det är företagens ansvar att se till att oljelampor som de säljer är säkra, men det är också viktigt att privatpersoner blir medvetna om riskerna med lamporna”, säger Susan Strömbom, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Företagen som granskades bestod av marknadsplatser, återförsäljare med såväl fysiska butiker som webbutiker, samt tillverkare med eget varumärke. Oljelamporna kom från såväl väletablerade varumärken som från mindre kända aktörer.

– Företagen måste ta reda på om oljelamporna är testade och uppfyller säkerhetskraven. Det kan de göra genom att ställa krav på sin leverantör eller genom att låta testa lampan. Om lamporna inte klarar säkerhetskraven ska de bort ur sortimentet, säger Susan Strömbom.

ANNONS
ANNONS