Det är en rapport från fackförbundet Seko som visar på att Sverige satsar långt under snittet inom EU, vad gäller järnvägsunderhåll.

ANNONS

När det gäller så kallade reinvesteringar satsar Sverige näst minst pengar och vad gäller antalet tågresor i förhållande till banlängden satsar Sverige allra minst.

ANNONS
ANNONS