”Den svenska bostadsmarknaden fortsätter att vara en potentiell riskkälla. Huspriserna har stigit nästan konstant i 20 år, särskilt i Stockholm och Göteborg”, konstateras i de landspecifika rekommendationer som EU-kommissionen årligen ger till medlemsländerna.

ANNONS

”Bristen på tillgängliga och överkomliga bostäder begränsar även möjligheterna till rörlighet på arbetsmarknaden och utgör ett hinder för en effektiv integrering av migranter på arbetsmarknaden”, heter det i dagens utskick från Bryssel.

Andra ”utmaningar” som betonas är de fallande svenska resultaten på utbildningssidan och det stora inflödet av flyktingar.

I år noterar ändå kommissionen att Sverige till sist ändå börjat agera mot hushållens stora skuldsättning genom att bland annat införa amorteringskrav.

Samtidigt efterlyser man fortsatta åtgärder för att minska ränteavdragen – en rekommendation som redan gjorts upprepade gånger.

EU-kommissionen vill även att regeringen ”främjar investeringar i husbyggande och förbättrar effektiviteten på bostadsmarknaden”, bland annat genom ”mer flexibilitet” i hyressättningen.

ANNONS
ANNONS

Missa ingenting – få dina nyheter i mejlen!

Eller via Facebook!