Dagens PS

Oops! Remium Nordics blir av med alla tillstånd

Peter Malmqvist målar upp ett svart scenario för finansmarknaden. "Till slut spricker gummibandet." (Foto: TT)
Peter Malmqvist målar upp ett svart scenario för finansmarknaden. "Till slut spricker gummibandet." (Foto: TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 18 apr. 2018Publicerad: 18 apr. 2018

Bolaget, där Peter Malmqvist är chefsanalytiker, har nu drygt fyra månader på sig att avveckla verksamheten.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

FI återkallar Remiums tillstånd att driva finansieringsrörelse och även bolagets tillstånd att driva värdepappersrörelse.

Sanktionsbeslutet innebär, enligt ett pressmeddelande, att Remium Nordics AB nu tvingas skrota sin tillståndspliktiga verksamhet.

Enligt FI har bolaget – där den kände börsprofilen Peter Malmqvist alltså är chefsanalytiker – haft “allvarliga brister i sin interna styrning och kontroll samt i sin kreditriskhantering”.

Där till har Remium inte, enligt Finansinspektionens utredning, “gjort de nedskrivningsprövningar som krävs och därmed inte heller gjort tillräckliga nedskrivningar i sin kreditportfölj”, vilket har gjort att Remium riskerat att “inte redovisa en rättvisande bild av sin finansiella ställning”.

FI slår fast att bolaget har “icke kvalificerade ägare som utövar ett väsentligt inflytande över ledningen”, dessa personer agerar som om de har kontroll – trots att det krävs tillstånd från FI för att utöva den här typen av kontroll.

“Därmed är ägarförhållandena samt bolagets förbindelser med andra företag svåra att genomlysa både för FI och andra externa parter, och dessutom försvåras FI:s tillsyn”, framgår det i pressmeddelande där FI konstaterar att bristerna i Remium är “mycket allvarliga och visar att Remium saknar förmåga och kanske till och med vilja att följa grundläggande regler som finns till för att skydda konsumenter och andra kunder liksom samhället i stort”.

Remium varnades i september av Finansinspektionen. Då beslutade myndigheten även om en sanktionsavgift på 3,5 miljoner kronor.

Bakgrunden var allvarliga brister i kredithanteringen och kreditriskhanteringen.

ANNONS

FI konstaterade att bolaget saknade den interna styrning och kontroll som krävs i ett kreditinstitut.

Redan då var Remium en hårsmån från att förlora tillstånden.

Och nu är detta alltså ett faktum.

“Eftersom Remium nu återigen har brutit mot en rad centrala bestämmelser finns det inte utrymme att på nytt besluta om en varning. FI har därför beslutat att återkalla Remiums samtliga tillstånd”, skriver Finansinspektionen.

Remium har nu drygt fyra månader på sig att avveckla sin verksamhet.

Affärsvärlden berättar om när personer med kopplingar till ett skandalomsusat fastighetsbolag ville köpa Remium – och Finansinspektionen sa nej.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Mångårig journalist med erfarenhet från en rad medier. Bevakar i huvudsak börs- och finansmarknaden för Dagens PS.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Mångårig journalist med erfarenhet från en rad medier. Bevakar i huvudsak börs- och finansmarknaden för Dagens PS.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS