Det är mycket vanligt att anställda arbetar på kvällar, semestrar och helger. Anställda lämnar med andra ord kontoret rent fysiskt men inte i övrigt. Inom vissa positioner i arbetslivet kan det vara en nödvändighet att viss bevakning sker av t.ex. e-postmeddelanden m.m. Men i många fall kan man säkert genom planering och framförhållning låta en arbetande kollega sköta dessa arbetsuppgifter eller avvakta med återkoppling. 

Rent formellt regleras frågor om arbetstid och dygnsvila i arbetstidslagen och tillämpliga kollektivavtal/anställningsavtal. Tekniken gör dock, oavsett vad lag och avtal säger, att man ständigt genom t.ex. en smartphone, kan vara uppkopplad med jobbmejlen.

Den 31 mars i år började Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om social och organisatorisk arbetsmiljö att gälla. Bakgrunden till de nya reglerna är de lavinartade ökningarna av sjukskrivningstalen såvitt avser stress och överbelastning.

Enligt de nya reglerna ska arbetsgivaren arbeta aktivt med att förebygga ohälsa inom dessa områden. Detta ska man göra genom att vara tydliga såvitt avser vilka krav som ställs på medarbetare, balansera arbetsplatsen med rätt resurser samt formulera och implementera tydliga spelregler för arbetsplatsen. I förskriften föreslås vidare att arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att motverka långtgående möjligheter att utföra arbetet på olika tider och platser med förväntningar på att vara ständigt nåbar.

I Frankrike håller man just nu på med en översyn av den franska arbetsmarknaden. Som en del i detta finns nu ett lagförslag som ger franska arbetatagare rätten att stänga av mail och telefon när de går från sina arbeten för dagen. Man anser att arbetsrelaterad stress är ett stort problem som måste åtgärdas med aktiva åtgärder. Lagen föreslås träda i kraft under 2017.

ANNONS
ANNONS

I Sverige fäster man istället stor tilltro till de ovan beskriva föreskrifterna, som man hoppas ska leda till lokala överenskommelser på den enskilda arbetsplatsen just kring frågan om medarbetarnas tillgänglighet efter normal arbetstid och under semester. 

Men frågan är inte lätt. Många arbetstagare vill jobba när och hur de vill, de önskar vara uppkopplande mot jobbet och kunna jobba flexibelt. Framtiden får utvisa om föreskrifterna ge effekt på våra sjukskrivningstal.

Jessica Stålhammar är advokat och delägare i den affärsjuridiska advokatbyrån Gärde Wesslau. Hon är arbetsrättsspecialist med lång erfarenhet av processföring och rådgivning i ämnet till både företagare och privatpersoner.