Skogsindustribolaget SCA redovisar en omsättning som var högre än väntat under andra kvartalet. Resultatet var i linje med marknadens förväntningar.

ANNONS

Omsättningen uppgick till 4 670 miljoner kronor (4 222), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 4 476.

Rörelseresultatet blev 744 miljoner kronor (451), väntat rörelseresultat var 744. Rörelsemarginalen var 15,9 procent (10,7).

Ebitda-resultat blev 1 034 miljoner kronor (724), med en ebitda-marginal på 22,1 procent (17,1).

Resultatet efter skatt blev 1 109 miljoner kronor (288).

Resultat per aktie hamnade på 1,58 kronor (0,41).

ANNONS
ANNONS
SCA, Mkr Q2-2018 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2017
Nettoomsättning 4 670 4 476 4,3% 4 222
EBITDA 1 034 724
EBITDA-marginal 22,1% 17,1%
Rörelseresultat 744 744 0,0% 451
Rörelsemarginal 15,9% 16,6% 10,7%
Nettoresultat 1 109 288
Resultat per aktie, kronor 1,58 0,41

Konsensusdata från Bloomberg