Som en del av sitt Discovery-program kommer Nasa sjösätta två rymduppdrag mellan 2021 och 2023 för undersöka asteroidbältet mellan Jupiter och Saturnus, skriver sajten Big Think. Det specifika målet är himlakroppen Pshyche 16 – en asteroid lika stor som delstaten Massachusetts (210 kilometer i diameter) och som nästan enbart består av järn och nickel.

ANNONS

Psyche 16 tros en gång ha varit en protoplanet – en föregångare till en färdigutvecklad planet – som slagits i bitar efter kollisioner med andra himlakroppar. Asteroiden kan därför vara en nyckel för att lära oss mer om vårt solsystems historia, tror Nasa-forskare.

Men asteroiden kan inte bara leda till genombrott i vår förståelse för hur vår värld skapades. Dess innehåll skulle också kunna göra rejält avtryck i dagens samhälle. Med tanke på storleken och koncentrationen av metall uppskattas den vara värd astronomiska 10.000 kvadriljioner dollar.

”Asteroidens värde skulle utradera den globala skulden på 60 biljoner dollar och lämna tillräckligt över för att ge varje människa en bekväm livsstil eller omvänt – orsaka en kollaps i världsekonomin som skulle skicka oss tillbaka till medeltiden”, skriver Big Think.

En mer djupgående beskrivning av Nasa-programmet hittar du i klippet nedan.

ANNONS
ANNONS

MISSA INTE: Strax avslöjar Nasa ”stor upptäckt” om Mars [Dagens PS] >

LÄS ÄVEN: Nasa-rapport: Jorden var en vecka från förödelse [Dagens PS] >