Bilarnas bränslevärmare är en dold utsläppsbov. Naturskyddsföreningen slår nu larm – en dieselvärmare släpper ut 2200 miljarder partiklar innan bilen ens startats.
– Att bilvärmare som drivs av diesel eller bensin helt okontrollerat tillåts släppa ut avgaser och partiklar flyger helt under radarn, säger Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl.

ANNONS

En stor andel av våra nya bilar har bränslevärmare som kan värma bilen innan start. Bästsäljande Volvo värmer upp sina laddhybrider med bensinvärmare innan de startas och under körningen. Så i praktiken släpper bilen ut avgaser trots att den körs på el.

Nu slår Naturskyddsföreningen larm om den dolda utsläppsboven. Genom ett eget avgasrör släpper bränsledrivna bilvärmare ut helt orenade luftföroreningar, ofta i boendemiljöer med risk för miljön och människors hälsa. Inga krav finns på avgasrening eller ens kontroll av avgaserna.

Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl kräver att bilarnas bränslevärmare börjar kontrolleras. Foto: Pressbild

– Att bilvärmare som drivs av diesel eller bensin helt okontrollerat tillåts släppa ut avgaser och partiklar flyger helt under radarn. Om utsläppen skedde från det vanliga avgasröret skulle EU:s miljöbilsklassning såväl som det svenska systemet för Bonus-Malus behöva ritas om. Vi ser fördelar med bilvärmare, men det framstår som märkligt att utsläpp från just bilvärmare inte omfattas av några utsläppskrav, säger Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl.

50 000 ton koldioxid

Bilarna släpper hälsoskadliga kväveoxider och partiklar från bilvärmarnas eget avgasrör. Utsläppen sker enligt Naturskyddsföreningen i tätorter vintertid när luftkvaliteten redan är som mest hälsoskadlig. Värmarna orsakar också stora utsläpp av koldioxid motsvarande 50 000 ton per år eller cirka en halv procent av personbilarnas totala koldioxidutsläpp, visar mätningar från tyska ADAC.

I studien framkommer att flera bilmodeller inte skulle klara gränsen för miljöbonus om koldioxidutsläpp från inbyggda värmare räknas med i den standardiserade testmetoden för bilavgaser, WLTP. Om värmarens utsläpp skulle räknas in skulle endast tolv av 25 Volvohybrider godkännas. Nästan hälften av Volvos bonus-hybrider kommer alltså i praktiken släppa ut mer än vad regelverket godkänner, uppger Naturskyddsföreningen.

– Det pågår ett ständigt arbete för att minska bilars miljöpåverkan – bilvanor, val av bränsle och gränser för utsläpp diskuteras och regleras. Att bränsledrivna värmare tillåts släppa ut orenade luftföroreningar är förvånande. Vi föreslår skärpta regler för utsläpp från bilvärmare och att de ska kontrolleras i fordonsbesiktningen, säger Johanna Sandahl.

2200 miljarder partiklar innan start

En dieselbil släpper ut mer partiklar under förvärmningen än under kallstarten. Under förvärmningsfasen släpper värmaren ut cirka 2 200 miljarder partiklar, visar ADAC:s mätningar. Det är mer än 24 gånger så mycket som den kallstartade körningen om 23 kilometer ger ifrån sig. Och det är alltså innan bilen ens har rullat en enda meter. Värmaren sänkte inte heller dieselbilens förbrukning.

För bensindrivna värmare är läget något bättre, värmaren kan för en rent bensindriven bil sänka de totala utsläppen. Men enligt Naturskyddsföreningen är de okontrollerade utsläppen fortfarande helt oacceptabla.

330 triljoner partiklar på ett år

– Utsläppen från själva värmaren är fortfarande oacceptabelt höga, vilket är särskilt allvarligt eftersom utsläppen ofta sker i boendemiljöer. Under ett års tid släpper bensinbilarnas motorvärmare ut totalt 330 triljoner partiklar.

ANNONS
ANNONS

Volvo Cars tillbakavisar Naturskyddsföreningens uppgifter om att deras bilar inte skulle vara godkända om avgaserna från värmarna räknades in.

– Naturskyddsföreningen gör ett stort antal antaganden i sin studie som inte överensstämmer med Volvo Cars egen data. Vi välkomnar gärna en dialog med Naturskyddsföreningen kring detta. Volvo Cars bilar uppfyller alla gällande lagkrav. Volvo Cars har nyligen gjort studier kring detta, men då det är ett område där det inte finns någon branschstandard kring mätmetoder, så är det inga offentliga siffror. Däremot välkomnar vi en dialog med Naturskyddsföreningen kring detta, säger Christina Zander på Volvo Cars.

Naturskyddsföreningen föreslår nu att regeringen kräver regler för utsläpp från bilvärmare vid typgodkännande av fordon inom EU och att värmarna kontrolleras i besiktningen. De vill också ha frivilliga redovisningar från biltillverkarna av utsläppen.