Vill du slippa risken att fastna i ett stort vägbygge i sommar? Då ska du läsa listan nedan, där har vi med samtliga större vägbyggen som Trafikverket offentliggjort.

ANNONS

Sommar betyder inte bara semester, det är också den stora säsongen för vägbyggen. Det kan vara bra att undvika de stora byggena så att man inte behöver sitta i bilen längre än nödvändigt.

Juli och augusti

Då det är färre arbetspendlare på sommaren passar Trafikverket på att genomföra vägbyggena under semestermånaderna. Redan i juni börjar man och håller på till och med augusti. De större vägarna prioriteras.

Enligt Trafikverket görs sommarens vägarbeten för att bygga bort så kallade flaskhalsar i trafiken, minska risken för akuta fel, ökad trafiksäkerhet och för att göra så att kollektivtrafiken kommer fram som den ska.

Mötesfritt

Ett av de största projekten är Europaväg 4, E4, i både Västerbotten och Norrbotten. Det ska bli mötesfri väg längs hela vägsträckan. I Västernorrland och Gästrikland blir det en hel det beläggningsarbeten på samma väg.

Riksväg 56 mellan E18 och E20 kommer att bli mötesfri även den, i år byggs det på sträckan Kvicksund – Västjädra. Längs E18 norr om Stockholm får man se upp för extra många vägarbeten.

Riksväg 56 ska också bli mötesfri mellan Kvicksund och Västjädra, och längs E18 sker flera vägarbeten strax norr om Stockholm.

E4-proppen förbi småländska Ljungby blir motorväg, något som är extra efterlängtat för många. E4 får också ett extra körfält när man ska åka förbi Jönköping.

Läs mer: Antalet laddstationer i hemmet har fördubblats i år

FAKTA: Sommarens stora vägbyggen i Sverige 2021

Norra Norrland

E45 Stormyrheden – Moskosel

Beläggningsarbeten. Avstängd körbana, eventuellt avsmalning, lots eller trafikljus. Stor trafikpåverkan.

Väg 395 Vittangi – Anttis

Flera olika arbeten: förstärkning, beläggning, broarbeten. Begränsad framkomlighet, nedsatt hastighet, omledning. Stor trafikpåverkan.

Väg 97 Notviken – Sävast

Södra Sunderbyn – Sävast mötesfri väg. Avsmalnande körfält och hastighetssänkningar. Eventuellt lots nattetid. Stor trafikpåverkan. Notviken – Södra Sunderbyn beläggningsarbeten: Avstängd körbana, eventuellt avsmalning, lots eller trafikljus. Stor trafikpåverkan.

Väg 364 Flurkmark – Botsmark

Beläggningsarbeten. Stor trafikpåverkan, avstängt körfält och lots.

Väg 363 Västerslätt – Tavelsjö/Sand

Beläggningsarbeten, stor trafikpåverkan, avstängd körbana, eventuellt avsmalning, lots eller trafikljus.

E4, norr om Umeå, Nydala – Sävar – Lillåbron – Gumboda

Beläggningsarbeten och ombyggnation. Stor trafikpåverkan, avstängd körbana, eventuellt avsmalning, trafikdirigering med lots och trafikljus, hastighetsnedsättning, korta stopp förekommer. Förbiledning/omledning förekommer, risk för köbildning.

ANNONS
ANNONS

Nedre Norrland/Dalarna

E4 Torsboda (Timrå) – Fröland (Härnösand)

Beläggningsarbeten, trafiken leds om av lots/signal eller flaggvakt. Nattarbete.

E14 Pilgrimstad – Brunflo

Beläggningsarbete, trafiken leds om av av lots/signal eller flaggvakt. Tidvis nattarbete.

E4 Gävle – Hudiksvall

Beläggning delsträckor Gävle-Enånger, hela sträckan Enånger-Hudiksvall. Leds om av lots/signal eller flaggvakt. Nattarbete kl 20-06 Enånger-Hudiksvall.

Väg 83 Skansen – Kilsveden

Beläggningsarbete, trafiken leds om av lots/signal eller flaggvakt.

Väg 70 Hedemora – Säter

Beläggningsarbete, trafik leds om av lots/signal eller flaggvakt. Nattarbete.

E45 Strömsundsbron

Byte av hängkablar. Ett körfält, regleras med trafikljus, tidvis avstängd bro med omledning.

Östra Sverige

E18 Trafikplats Arninge och 500 meter i varje riktning

Busshållplatser vid E18 och en gångbro över motorvägen som binder samman Roslagsbanan med buss och andra resesätt.
För att färdigställa E18 förbi Arninge kommer bara ett av två körfält att vara öppet i vardera riktning på E18 2021-06-26 till och med 2021-08-06.
Trafiken kommer även påverkas eftersom arbeten utförs på bron över E18 vid trafikplats Arninge, samt bygger en ny cirkulationsplats väster om Arninge.

E18 Stocksund – Arninge

Kollektivkörfälten breddas och förbättras på E18, sträckan Stocksund – Arninge. Det fanns tidigare bussfiler på delar av sträckan, men de var smala och bussarna fick köra högst 50 km/timme.
ITS-system (intelligent transportsystem) med nya portaler byggs också längs sträckan. Systemet varnar för köbildning eller långsam trafik och finns redan på flera av Stockholms infartsleder.
Kollektivtrafikkörfälten stängs i båda riktningarna och bussarna kommer att köra i de vanliga körfälten. Hastigheten sänks till 70 km/h.

Väg 222 Skurubron, Trafikplats Skuru – Trafikplats Björknäs

Ny bro över Skurusundet, väg 222. När den är klar, hösten 2022, blir befintliga Skurubron till en lokalväg och en gång- och cykelväg.
Trafikverket arbetar på och vid sidan av vägen under hela sommaren 2021. Samma antal körfält är öppna under hela byggtiden men trafiken förflyttas i sidled när arbete på vägen pågår. Det betyder nedsatt hastighet mellan trafikplatserna Björknäs och Skuru.

E4 Förbifart Stockholm, Ekerövägen, väg 261

Kollektivkörfält mellan Nockeby och Tappström i riktning mot Ekerö. Ombyggnad av Ekerövägen, väg 261 mellan Nockeby (Gubbkärrsvägen) och Tappström (Bryggavägen). Ombyggnad sker längs hela sträckan. Ett körfält öppet i vardera riktning. Risk för köbildning mot Ekerö.

Väg 265 Häggvikstunneln, Norrortsleden

Stora underhållsåtgärder. Nya brofogar och gjutningsarbeten. Den östergående tunneln, i riktning mot Törnskogstunneln, stängs av och trafiken leds över till det västergående tunnelröret där trafiken går dubbelriktad och får ett körfält vardera.
Hastigheten kommer att vara nedsatt. I samband med reparationerna stängs påfarten till Norrortsleden av från Häggviks handelsplats. Detta påverkar såväl bil- och busstrafiken från handelsplatsen.
Busshållplatserna dras in och trafikeras inte under de veckor som vårt arbete pågår.

E4 norr om Uppsala, Trafikplats Björklinge – trafikplats Fullerö (trafikplats 188-190)

Beläggningsarbete. Begränsad framkomlighet, trafiken leds över/leds om.

Väg 35 Björkåkla – Sandtorpet (Linköping – Åtvidaberg)

Ombyggnation till mötesfri landsväg. Begränsad framkomlighet, sänkt hastighet, vägen byggs om i befintlig sträckning.

Väg 56 Kvicksund – Västjädra (Eskilstuna – Västerås)

Ombyggnation till mötesfri landsväg. Begränsad framkomlighet, sänkt hastighet, vägen byggs om i befintlig sträckning.

E4 Sille – Trafikplats Påljungshage, Nyköping

Beläggningsarbete. Omasfaltering av vänstra körfältet i södergående riktning. Begränsad framkomlighet, sänkt hastighet.

ANNONS
ANNONS
E20 Härad – Hallmyra

Beläggningsarbete. Omasfaltering av det högra körfältet i båda riktningar samt ramperna vid trafikplats Lunda och trafikplats Biskopskvarn. Begränsad framkomlighet, sänkt hastighet.

Västra Sverige

E45, E6.20, E6 centrala Göteborg: Götatunneln, Älvsborgsbron, Centralenområdet med flera

Flera stora arbeten. Stor trafikpåverkan.

E6, väg 40 östergående Kallebäcksmotet Göteborg

Stopp för sprängningar varje vardag ca 11.20. Mycket stor trafikpåverkan.

E6 Himle – Varberg

Brounderhåll, stor trafikpåverkan.

E6 Håby – Gläborg

Beläggningsarbete med stor trafikpåverkan.

E20 Göteborg – Götene

Kapacitetshöjande åtgärder med stor trafikpåverkan.

Södra Sverige

E4, Ljungby – Toftanäs

Byggs ut till motorväg. Begränsad framkomlighet och sänkt hastighet.

E4, genom Jönköping

Nytt körfält. Begränsad framkomlighet och sänkt hastighet.

E6, Båstad – Ängelholm

Ekodukt och andra faunaåtgärder längs E6. Begränsad framkomlighet och sänkt hastighet.

Väg 25, Boasjön – Annerstad

Vägen breddas, mötesseparera och bygga viltstängsel. Begränsad framkomlighet och sänkt hastighet.

Väg 13, förbi Assmåsa

Vägen byggs om för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. Begränsad framkomlighet och sänkt hastighet.

Väg 23, Huseby – Marklanda

Vägen breddas, mötesseparera och bygga viltstängsel. Begränsad framkomlighet och sänkt hastighet.

E4, Sjöboda – Ryd

Faunapassager. Begränsad framkomlighet och sänkt hastighet.

Väg 195 och väg 1819, Habo

Två cirkulationsplatser byggs om, bygge av gång- och cykelport samt flytt av två busshållplatser. Begränsad framkomlighet och sänkt hastighet.

Väg 40, Bottnaryd

Tillgänglighetsanpassning två busshållplatser och korsningsåtgärder. Begränsad framkomlighet och sänkt hastighet.

ANNONS
ANNONS
Väg 30, Växjö, Nylanda verksamhetsområde

Två nya cirkulationsplatser i västra Växjö. Begränsad framkomlighet och sänkt hastighet.

E6, Helsingborg (delsträckor)

Beläggning. Begränsad framkomlighet och sänkt hastighet.

E22, Mörrum – Lösen

Beläggning. Begränsad framkomlighet och sänkt hastighet.

E22, Kalmar län

Följande sträckor ska åtgärdas i år: Helgenäs – E länsgräns, Mönsterås – Mönserås Bruk samt förbi Ålem
Beläggning. Begränsad framkomlighet och sänkt hastighet.

Väg 40, Göteborgsbacken

Beläggning. Begränsad framkomlighet och sänkt hastighet.

E6, Örby Ängar, söder om Helsingborg

Vattenskyddsåtgärder. Begränsad framkomlighet och sänkt hastighet.

E6, Trafikplats Sallerup – trafikplats Fredriksberg

Beläggning. Begränsad framkomlighet och sänkt hastighet.

E6, Trafikplats Fredriksberg – trafikplats Sallerup

Beläggning. Begränsad framkomlighet och sänkt hastighet.

E6, Trafikplats 14 Fredriksberg

Beläggning. Begränsad framkomlighet och sänkt hastighet.

E6, Trafikplats Lund Norra

Beläggning. Begränsad framkomlighet och sänkt hastighet.

E6, Trafikplats Kronetorp

Beläggning. Begränsad framkomlighet och sänkt hastighet.

E6, Trafikplats Sege

Beläggning. Begränsad framkomlighet och sänkt hastighet.

E6, cirkulationsplats E65/13 Ystad

Beläggning. Begränsad framkomlighet och sänkt hastighet.

E6, cirkulationsplats E65/9 Ystad

Beläggning. Begränsad framkomlighet och sänkt hastighet.