En ny studie slår hål på en vanlig myt om att elbilar – att de inte skulle vara mycket renare än bensinbilar om elen de drivs av kommer från fossila bränslen. Studien slår fast att de är mycket renare ändå.

ANNONS

Den icke-statliga forskningsorganisationen International Council on Clean Transportation (ICCT) har släppt en ny rapport som jämför utsläppen från elbilar med fossildrivna bilar under hela bilens livscykel.

Inräknat allt från brytningen av råvarorna som behövs till att bygga bilen till dess att den skrotas slår de fast att elbilar står för betydligt lägre utsläpp. Det gäller även om elen som används för att ladda bilen kommer från fossila bränslen som kol eller olja – vilket spräcker en populär myt om elbilar.

”Vi har mycket lobbyarbete från delar av fordonsindustrin som säger att elfordon inte är så mycket bättre om man tar hänsyn till elproduktionen och batteriproduktionen. Vi ville undersöka detta och se om dessa argument är sanna”, säger Georg Bieker, forskare på ICCT som varit med och skrivit rapporten, till The Verge.

66-69 lägre i EU

Rapporten riktar in sig på fyra marknader som står för 70 procent av den globala bilförsäljningen – USA, EU, Indien och Kina. Utsläppen för en bil räknat över hela dess cykel är 66 till 69 procent lägre i EU om det är en elbil jämfört med en bensin- eller dieselbil enligt rapporten. Motsvarande siffror för USA är 60-68 procent lägre utsläpp.

I Kina, som använder mer kol än EU och USA, är siffran 37-45 procent. Indien, vars elförsörjning till största delen kommer från kolkraft, är siffran 19-34 procent lägre sett över bilens livscykel.

Hybridbilar inte tillräckligt enligt rapporten

Studien utgår ifrån bilar registrerade 2021 som körs på vägarna i genomsnitt 18 år. Siffrorna är ett spann beroende på olika faktorer som är svåra att förutspå, som teknikutveckling och politiska reformer.

Slutsatsen som dras är att världen behöver ställa om till elbilar så fort som möjligt. Hybridbilar är inte tillräckligt för att nå klimatmålen för transportsektorn, slås också fast i rapporten.

ANNONS
ANNONS

”Förbränningsmotorfordon av något slag kan inte leverera de växthusgasminskningar vi behöver för att leva med klimatförändringarna. Det är ett globalt resultat, därför behöver vi globalt avveckla förbränningsmotorbilar”, säger rapportförfattaren Georg Bieker till The Verge.

Läs mer: Antalet laddstationer i hemmet har fördubblats i år