Beslutet är nu fattat att inga nya bensin- och dieselbilar ska få säljas i EU från 2035, rapporterar TT.

ANNONS

”En viktig signal”, säger energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) efter omröstningen där Polen och Italien sa nej till förbudet medan Rumänien och Bulgarien avstod från att rösta.

Strax före klockan 13 tog EU-ländernas energiministrar det formella beslutet att förbjuda försäljning av nya bensin- och dieselbilar från 2035.

Ebba Busch: ”Vi har absolut bistått”

Enligt Ebba Busch har Sverige bidragit till att lösa fnurran som fanns på tråden mellan EU och Tyskland (se länk under artikel), ”vi har absolut bistått i detta”, säger hon till TT som uppger att energiministrarna även röstade ja till nya utsläppsregler för skogs- och markanvändning.

Men här la Sverige ner sin röst, berättar Ebba Busch, eftersom det riskerar att få negativ påverkan på det svenska jordbruket.

För EU i stort anses de ändrade utsläppsreglerna däremot vara bra.

Svenska EU-parlamentsledamoten Heléne Fritzon (S) anser att regeringen inte är att ”lita på”, säger hon till nyhetbyrån och reagerar på att Sverige avstod från att rösta.

Fritzon uppges vara ”försiktigt positiv” till den så kallade LULUCF-uppgörelsen.

ANNONS
ANNONS

Läs mer på TT vilka fler klimatförslag som nu godkänts i EU och vilka det pågår fortsatta förhandlingar om.

Läs även: Landet som slipper undan EU:s förbud [Dagens PS]