Europeiska unionen har erbjudit Tyskland ett undantag beträffande det tänkta fossilbilsförbudet 2035. Landet är beroende av sin bilindustri och undantaget innebär att så kallade e-bränslen kan komma att tillåtas.

ANNONS

Vi har tidigare rapporterat om hur Europaparlamentet klubbade genom ett förslag som skulle innebära slutet för fossilbilar till 2035, med vissa undantag.

Nästa vecka skulle förslaget bekräftas, något som egentligen bara var en formalitet. Nu har emellertid Italien och Tyskland gått emot förslaget, och begärt vissa förändringar.

Det rapporterar Automotive News.

Tyskland vill se ett undantag för e-bränslen

Det förbud som Europaparlamentet klubbade genom skulle innebära att bilar vars förbränningsmotorer drivs av exempelvis e-bränslen – det vill säga syntetiska bränslen – skulle undantas förbudet.

Det är en fråga om att tillåta fossilbilar med alternativa drivmedel att fortsätta säljas.

ANNONS
ANNONS

De som skonas från koldioxidutsläppsmålen och som det inte nödvändigt är sluttankat för är tillverkare som bygger mellan 1 000 och 10 000 bilar eller 1 000 och 22 000 skåpbilar fram till 2035.

En dröm om noll utsläpp

Tanken med förslaget är att säkerställa att transportsektorn har noll utsläpp, då målsättningen är att dra ner utsläppen med 55 procent detta decennium.

EU har som mål att bli helt klimatneutrala till 2050, men då räknas inte utsläpp från vare sig el- eller biltillverkning in i ekvationen.

Tysklands bilindustri omsätter 4,6 biljoner (4 680 147 420 000) kronor årligen och ungefär 800 000 personer livnär sig på bilar i landet.

Av den anledningen är Tyskland uppenbarligen måna om diverse undantag som gynnar den inhemska industrin.

Troligen för sent

Det är troligen så att det nya förslaget med de nya reglerna inte kommer att hinna gå vidare till nästa instans förrän EU-valet nästa år.

ANNONS
ANNONS

Anledningen är den byråkratiska process som varje förslag måste genomgå.

Vad exakt detta innebär för EU:s ambitioner återstår att se.

Läs även: Sluttankat 2035 – men är förslaget verkligen grönt? [Dagens PS] 
Läs även: Italienarna backar – vill inte förbjuda fossilbilar [Dagens PS]
Läs även: EU:s förbud mot bensin- och dieselbilar kan dröja [Dagens PS]