När vi klappar en hund aktiveras den del av våra hjärnor som övervakar hur vi tänker och känner, det visar att samspel med djur är bra för vår kognitiva och emotionella utveckling.

ANNONS

En ny studie visar att när vi klappar en riktig hund reagerar vår frontala cortex, men när vi klappar ett gulligt mjukisdjur påverkas vår hjärna mycket mindre, det rapporterar CNN.

”Vi valde att undersöka främre cortex eftersom detta hjärnområde är involverat i flera exekutiva funktioner, som uppmärksamhet, arbetsminne och problemlösning. Men det är också involverat i sociala och känslomässiga processer, skriver studiens huvudförfattare Rahel Marti i ett mejl till CNN.

Ökar den kognitiva och emotinella aktiviteten i hjärnan

Hon är doktorand på avdelningen för klinisk psykologi och djurassisterade interventioner vid universitetet i Basel i Schweiz och menar att fyndet är viktigt eftersom det ger ytterligare bevis för att samspel mellan människa och djur kan öka den kognitiva och emotionella aktiviteten i hjärnan.

”Om patienter med brister i motivation, uppmärksamhet och socioemotionell funktion visar högre känslomässigt engagemang i aktiviteter kopplade till en hund, kan sådana aktiviteter öka chansen att lära sig och att uppnå terapeutiska mål”, säger Rahel Marti till CNN.

Ger ny insikt om människors interaktion med djur

Studiens fynd kompletterar befintlig forskning om djurassisterad terapi vid medicinskt övervakad neurologisk rehabilitering som kan behövas vid tillstånd som stroke, hjärnskador, infektioner och andra tillstånd som påverkar nervsystemet.

Tiffany Braley, docent i neurologi vid University of Michigan i Ann Arbor har publicerat forskning om sambandet mellan husdjursägande och kognitiv hälsa. Hon tycker att studien är intressant och rigoröst genomförd och säger att den ger ny insikt i sambandet mellan människa-djur interaktion och prefrontal hjärnaktivitet hos friska vuxna.

Skanner mätte studiedeltagarnas hjärnaktivitet

I studien användes en bärbar hjärnskanner som mätte studiedeltagarnas hjärnaktivitet. De 19 deltagarna försågs med skannern och fick sedan observera och interagera med tre hundar, en Jack Russell-terrier, en goldendoodle och en golden retriever.

Först fick studiedeltagarna titta på hunden, sedan fick hunden sitta bredvid dem och sist fick deltagarna klappa hunden. Processen upprepades vid två tillfällen. Samma procedur upprepades med ett mjukisdjur i form av ett lejon som innehåll en varmvattenflaska för att mjukisdjurets kropp skulle vara varm som en hunds kropp.

Känslomässigt engagemang kan vara centralt

Både när hunden och mjukisdjuret kom närmare steg hjärnstimuleringen, men när studiedeltagarna klappade pälsen på en riktig hund ökade hjärnaktiviteten starkare än när de klappade gosedjuret.

ANNONS
ANNONS

”Vi tror att känslomässigt engagemang kan vara en central underliggande mekanism för hjärnaktivering i interaktioner mellan människor och djur,” säger Rahel Marti tilll CNN och tillägger att gosedjuret troligen utlöste mindre känsla av tillgivenhet.

Intresserad av ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Kraftig prisökning för hundägare [Dagens PS]