Att se hur roligt andra människor har det på sociala medier är dåligt för din mentala hälsa, det visar en studie av studenter vid introduktionen av Facebook.

ANNONS

Bevisen för att sociala medier ökar vår psykiska ohälsa är starka. År 2018–2019 rapporterade 30 procent av 18–24-åringar en vanlig psykisk störning, jämfört med 24 procent i början av 2000-talet, det rapporterar The Guardian.

Debatten om sociala mediers påverkan på den mentala hälsan påminner om debatten om huruvida rökning orsakar cancer, som fördes i mitten av 1900-talet, då många menade att sambandet inte hade bevisats. Trots det starka sambandet mellan rökning och risken att dö trodde många läkare inte på att kopplingen bevisats så sent som på 1960-talet.

Samband mellan Facebook och ökad psykisk ohälsa

Facebook lanserades på Harvard University år 2004. I en ny studie har forskare tittat på hur den ökande introduktionen av Facebook på amerikanska universitet påverkade studenterna. Med hjälp av studentundersökningar har forskarna sett att i samband med plattformens ankomst var studenterna mer benägna att rapportera dålig psykisk hälsa och att rapporterad depression ökade med 7 procent och rapporterad ångest med 20 procent.

Den negativa effekten av Facebook är ungefär 22 procent av den negativa effekten av att förlora ett jobb, vilket är mycket. Studiens författare menar att den negativa effekten av sociala medier kommer från de ökande sociala jämförelserna som sociala medier möjliggör.

Inte bra att se att andra har det roligare

Du mår inte bra av att se att andra har det bra om du upplever att du själv inte har det. Studien visar att Facebooks ankomst ökade studenternas uppfattning av hur mycket andra studenter drack, något som gav dem en bild av hur roligt de trodde att andra hade det.

ANNONS
ANNONS

Intresserad av företag, ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Mark Zuckerberg – en enstöring som söker ära [Dagens PS]