Forskare har länge känt till att klimatförändringar förvärrar sjukdomar, nu visar en ny studie att 218 av sjukdomar kan förvärras av klimatförändringarna.

ANNONS

I en ny studie har forskare granskat 77 000 vetenskapliga artiklar om sjukdomar och klimatrisker. Forskarna tittade på hur olika klimatrisker kan påverka 375 dokumenterade mänskliga infektionssjukdomar, det rapporterar The Verge.

Studien har publicerats i tidskriften Nature Climate Change och forskarna fann att 218 av de 375 sjukdomarna kan förvärras av värmeböljor, skogsbränder och stigande havsnivåer.

Ger större risk att smittas av djur

När förändringar i klimatet gör att djur, som kan bära på sjukdomar, flyttar närmare människor uppstår problem. Exempelvis störs djurs livsmiljöer av skogsbränder, de kan driva gnagare och fladdermöss till nya områden och det ökar sannolikheten för att sjukdomar som ebola och covid överförs till människor.

Vid klimatdrivna händelser, som exempelvis översvämningar, skogsbränder eller stormar, rör sig människor närmare djur som kan bära på sjukdomar. Sjukdomar som lassafeber och kolera kan kopplas till människors förflyttningar efter översvämningar och stormar. Klimatrisker ger också patogener ett uppsving, exempelvis växer sjukdomsbärande populationer av mygg i varmare temperaturer.

Temperatursvängningar försämrar immunförsvaret

Klimatförändringar gör dessutom människor sämre på att klara av sjukdomar, stora svängningar i temperaturen kan till exempel försvaga immunförsvaret, vilket kan vara orsaken till influensautbrott.

Studiens författare har byggt ett interaktivt diagram som kopplar alla sjukdomar som påverkas av klimatförändringar till de klimatfaror som förstärker dem. Diagrammet kan exempelvis visa hur översvämningar, torka och bränder ger hälsoproblem som orsakas av sandflugor.

Det finns annan forskning som visar att klimatförändringar gör virus mer benägna att hoppa från djur till människor, vilket är vad som hände med det coronavirus som orsakar covid-19. Det var troligtvis samma sak som var orsaken till Zika-utbrotten 2016.

ANNONS
ANNONS

Intresserad av ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: WHO varnar: Smitta från djur allt vanligare [Dagens PS]