Social stress, problem på jobbet och ekonomiska problem kan göra så att ditt immunsystem åldras i förtid.

ANNONS

Immunsystemet försämras med åldern och immunsystemets åldrande kan leda till cancer, hjärtsjukdomar och andra åldersrelaterade hälsotillstånd. En studie har funnit att social stress, som familjeproblem eller diskriminering, problem på jobbet och ekonomiska problem kan bidra till att immunsystemet åldras i förtid, det rapporterar CNN.

Förutom att leda till åldersrelaterade sjukdomar minskar ett åldrat immunsystem även effekten av vaccin.

”Människor med högre stresspoäng hade immunprofiler som verkade äldre, med lägre procentandelar färska sjukdomsbekämpare och högre andel utslitna T-celler”, säger studiens huvudförfattare Eric Klopack vid University of Southern Californias Leonard Davis School of Gerontology, till CNN.

T-celler är sjukdomsbekämpare

T-cellerna är några av kroppens viktigaste försvarare med viktiga funktioner. T-celler kan direkt eliminera virusinfekterade celler och cancerceller, samt hjälpa till med att ta bort senescenta celler som inte längre delar sig och gör någon nytta men motstår programmerad celldöd.

De senescenta cellerna ger problem eftersom de släpper ut olika proteiner som påverkar vävnaden runt dem, den här typen av celler har visat sig bidra till kroniska inflammationer och när fler och fler av dem ansamlas i kroppen främjar de ålderstillstånd som osteoporos, kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, och Alzheimers sjukdom.

I studien visade det sig att de som rapporterade högre nivåer av stress hade fler senescenta celler och färre unga T-celler som behövs för att attackera angripare.

Psykologiska resurser

”Denna studie lägger till resultaten att psykologisk stress å ena sidan, och välbefinnande och resurser å andra sidan, är associerade med immunologiskt åldrande”, säger den kliniska psykologen Suzanne Segerström till CNN.

Hon är professor i utvecklings- social- och hälsopsykologi vid University of Kentucky i Lexington och var inte involverad i studien. Hon har studerat sambandet mellan självreglering, stress och immunfunktionen och säger att i en ny studie såg de att äldre personer med mer psyklologiska resurser hade ”yngre” T-celler.

Stressnivå och nivå av T-celler

I Eric Klopacks studie analyserades biomarkörer i blodet hos 5 744 vuxna över 50 år. Deltagarna i studien tillfrågades om social stress, inklusive stressande livshändelser, kronisk stress, regelbunden diskriminering och diskriminering under sin livstid, sedan jämfördes svaren med nivåerna av T-celler i blodet.

ANNONS
ANNONS

”Det är första gången detaljerad information om immunceller har samlats in i en stor nationell undersökning”, säger Eric Klopack till CNN, och tillägger att de fann att äldre vuxna med låga andelar unga celler och höga andelar äldre T-celler har ett åldrat immunsystem.

Intresserad av ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Immunologen tipsar om hur du kan förbättra din sömn [Dagens PS]