Dagens PS

Så drabbas vi av klimatförändringarna

Redan i dag skadar klimatförändringarna vår hälsa och framöver kommer påverkan på hälsan bli större
Redan i dag skadar klimatförändringarna vår hälsa och framöver kommer påverkan på hälsan bli större. (Foto: Pixabay)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 04 dec. 2023Publicerad: 04 dec. 2023

Folkhälsan påverkas och försämras av klimatförändringarna. För första gången är det nu ett fokus på FN:s årliga klimattoppmöte.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

På klimattoppmötet COP28 förväntas nu regeringars ministrar diskutera hur människor kan skyddas från de hälsohot som klimatförändringarna medför, det rapporterar Reuters.

Det här kan vi vänta oss

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, väntar sig experter att fyra klimattdrivna hälsohot, undernäring, malaria, diarré och värmestress, till 2030 kommer döda 250 000 fler människor om året.

Martin Edlund, vd för den globala hälsoorganisationen Malaria No More, säger att extrema väderhändelser håller på att bli extrema hälsohändelser.

Klimatförändringarna skadar människors hälsa redan i dag och framöver kommer påverkan bli ännu större. Det här kan vi förvänta oss:

ANNONS

Senaste nytt

Denguefeber

Myggor som bär på virus som malaria, dengue, zika och West Nile flyttar till nya delar av världen eftersom de blir varmare och kraftiga regn skapar goda förhållanden för myggorna.

Enligt WHO låg antalet rapporterade fall av denguefeber vid år 2000 på cirka en halv miljon om året och år 2019 låg de på fem miljoner.

ANNONS

Martin Edlund berättar att fallen av deguefeber i Brasilien ökat med 73 procent i år, jämfört med det femåriga genomsnittet. Dessutom har Bangladesh drabbats av ett rekordstort utbrott.

Malaria

Klimatförändringarna påverkar även malaria. Enligt WHO World Malaria Report registrerades 249 miljoner fall av malaria år 2022, vilket är fem miljoner fler fall än 2021.

Exempelvis ledde översvämningar i Pakistan förra året till en 400-procentig ökning av malaria där, enligt WHO:s malaria-rapport.

Malaria har även spridit sig till Afrikas högland där det tidigare har varit för kallt för malariamyggorna.

Två nya malariavaccin som väntas bli tillgängliga nästa år inger dock ett visst hopp om att kunna bekämpa sjukdomen.

Kolera och diarré

Klimatförändringarna orsakar fler stormar och översvämningar som gör att smittsamma vattenburna sjukdomar kan spridas.

ANNONS

Efter flera årtiondens framsteg i kampen mot kolera, som sprids av förorenat vatten och mat, ökar nu antalet fall, även i länder där sjukdomen nästan utrotats.

Förra året rapporterade 44 länder om kolera, vilket enligt WHO är en ökning med 25 procent jämfört med året innan.

De senaste kolerautbrotten har dessutom varit mer dödliga och dödstalen i sjukdomen är nu enligt WHO på den högsta registrerade nivån på över tio år.

Klimatförändringarna gör även att diarré ökar och forskning visar att den allt mer oberäkneliga nederbörden som antingen ger våta eller torra förhållanden ger högre risk.

Bland barn under fem år är diarré den näst vanligaste dödsorsaken, efter lunginflammation.

Extrem värme

En av de mer uppenbara hälsoeffekterna av den globala uppvärmningen är värmestress, som de närmaste åriondena väntas påverka hundratals miljoner människor.

Jorden är redan cirka 1,1 grad varmare en genomsnittet innan industrialiseringen och enligt en rapport i Lancet medical journal found upplevde människor under förra året i genomsnitt cirka 86 dagar med farligt höga temperaturer.

ANNONS

Enligt den rapporten kan de årliga dödsfallen orsakade av värme mer än fyrdubblas om jorden värms upp med 2 grader över nivån innan industrialiseringen.

Skogsbränder

Värmen har även gjort marken torrare, vilket underlättar för de skogsbränder som de senaste åren har drabbat världen.

Under 2010-talet exponerades enligt en studie, över två miljarder människor för ohälsosamma luftföroreningar från brandrök, vilket är en ökning med 6,8 procent jämfört med decenniet innan.

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: COP28: Sverige skriver under kärnkraftsavtal – tredubbling till 2050 Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS