Varje år i oktober pågår Rosa bandet-kampanjen för att samla in pengar till cancerforskning och för att sprida kunskap om cancer.

ANNONS

Både Cancerfonden och Bröstcancerförbundet har registrerat varumärket Rosa Bandet i olika utföranden.

Bröstcancerförbundets enfärgade rosa band säljs till förmån för bröstcancerforskning, deras band har sålts sedan 1994. Cancerfondens band, som får ny design varje år, har sålts sedan 2003 och säljs till förmån för all cancerforskning.

Cancerfondens Rosa band 2022, till vänster och Bröstcancerförbundets Rosa band, till höger
Cancerfondens Rosa band 2022, till vänster och Bröstcancerförbundets Rosa band, till höger. (Foto: Cancerfonden och Bröstcancerförbundet)

Cancerfondens Rosa bandet-insamling

Cancerfonden stöttar cancerforskning ur alla aspekter, från grundforskning till patientnära forskning och försöker stimulera forskning på områden som de tycker är eftersatta. De senaste sju åren har fonden satsat extra på Bukspottkörtelcancer, lungcancer, äggstockscancer, prevention och strålterapi.

Förra året satsade Cancerfonden särskilt på strålterapiforskning och preventionsforskning, i år har den särskilda satsningen fortsatt, men nu görs även en särskilt satsning på vårdforskning.

Under 2021samlade Cancerfondens Rosa bandet-kampanj inotroliga 97miljoner kronor”, säger Cancerfondens Generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström, till Dagens PS.

Pengarna som samlas in används till att finansiera svensk cancerforskning, driva påverkansarbete för en bättre cancervård, samt sprida kunskap om cancer, tidig upptäckt och hur man kan minska risken att drabbas av cancer. Runt 85 procent av de pengar vi samlar in går till att finansiera det arbetet”, fortsätter hon.

ANNONS
ANNONS

Har samlat in en miljard kronor

Sedan Cancerfondens första Rosa bandet-kampanj, år 2003, har fonden, under kampanjen, samlat in drygt 1miljard kronor till svensk cancerforskning. Under samma period har Cancerfonden dessutom delat ut över 1 miljard kronor till bröstcancerrelaterad forskning.   De pengar som samlas in öronmärks inte till specifika projekt.

”Men de 97 miljoner kronor vi samlade in under förra årets Rosa bandet-kampanj motsvarar runt 28 forskningsprojekt som pågår under tre års tid”, säger Ulrika Årehed Kågström till Dagens PS.

 Prognosen ser bra ut och vi hoppas landa på ett liknade resultat som förra året”, säger hon om om hur årets insamling hittills har gått.

Tillverkningskostnaden skiljer sig på grund av designen

I år kostar Cancerfondens Rosa band 50 kronor och tillverkningskostnaden är 4,40 kronor, resten går oavkortat till fonden. Förra årets band kostade också 50 kronor, men då var tillverkningskostnaden 5,93 kronor.

Då designen skiljer sig från år till år beror tillverkningskostnaden på vilket material designern vill använda, vilka detaljer bandet har och hur mycket tid produktionen tar. Vi har en budget för hur mycket bandet får kosta som designern behöver förhålla sig till”, säger Ulrika Årehed Kågström till dagens PS.

Hon tillägger att även andra parametrar kan väga in, som höjda materialkostnader på grund av vad som sker i omvärlden. Årets rosa band är designat av skådespelerska och fotomodellen Emma Örtlund.

Bröstcancerförbundets Rosa bandet-insamling

Oktober är den internationella bröstcancermånaden, men Bröstcancerförbundet arbetar med att bekämpa bröstcancer varje dag, året om.

ANNONS
ANNONS

2021 samlade vi totalt in 12 715 000 kronor under kampanjmånaden rosa oktober. Intäkten från försäljning av rosa band stod för cirka 30 procent av insamlingen, det vill säga 3 854 000 kronor”, säger Bröstcancerförbundets chef för kommunikation och insamling, Sara Wretblad Carreras, till Dagens PS.

Förra året delade Bröstcancerförbundet ut 12 691 000 kronor till patientnära klinisk bröstcancerforskning. Pengarna fördelades mellan 20 forskare, elva kvinnor och nio män.

De anslag vi delar ut baseras på insamlingen från året innan. I år kommer vi att dela ut en rekordsumma till forskning, närmre 20 miljoner kronor. Det kan vi göra tack vare generösa gåvor från företag och privatpersoner”, säger Sara Wretblad Carreras till Dagens PS.

Några forskare som fick Rosa bandet-pengar 2021

Sara Wretblad Carreras berättar att inom området tidig upptäckt av bröstcancer valde Bröstcancerförbundet förra året att stödja Fredrik Strand, vid Karolinska Institutet, med 500 000 kronor till studien ScreenTrust. Det är en randomiserad klinisk screening-studie med MR efter AI-bedömning.

”Syftet med studien är att hitta fler cancrar än tidigare och minska antalet intervallcancrar, det vill säga cancrar som upptäcks mellan mammografiscreeningstillfällena”, säger hon till Dagens PS.

Andra exempel på forskning som förbundet stödde förra året är Balazs Acs vid Lunds universitet, som fick 420 000 kronor till en studie om Artificiell intelligens för att förbättra prognostisering vid bröstcancer, och Johan Hartman vid Karolinska Institutet, som tilldelades 540 000 kronor till en studie som syftar till att förutse återfall och förbättra överlevnad i HER2-positiv bröstcancer.

Ingen tillverkningskostnad för sitt band

Sara Wretblad Carreras berättar att de hittills ser ett fortsatt fint engagemang för kampen mot bröstcancer, både hos företagspartners och privatpersoner.

ANNONS
ANNONS

”Hur det ser ut i exakta tal kan vi redovisa först när våra partners sammanställt sina insamlingar och vi stängt böckerna för oktober”, förklarar hon.

Sedan 1994 har Bröstcancerförbundet ett samarbete med Estee Lauder som skapade det rosa originalbandet år 1992.

”De skänker banden som vi sedan säljer genom våra föreningar och företagspartners för 30 kronor styck. Vi har inga tillverkningskostnader utan en administrationsavgift som understiger 5 procent per band”, säger Sara Wretblad Carreras till Dagens PS.

Intresserad av ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Cancerforskning som fokuserar på skillnad mellan etniciteter [Dagens PS]