Dagens PS

Luftföroreningar kopplas till ökad antibiotikaresistens

Luftföroreningar kan hjälpa till att driva på ökningen avantibiotikaresistens, det visar en ny stor studie
Luftföroreningar kan hjälpa till att driva på ökningen avantibiotikaresistens, det visar en ny stor studie. (Foto: Pixabay)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 08 aug. 2023Publicerad: 08 aug. 2023

Enligt en ny, stor global studie hjälper luftföroreningar till att driva på ökningen av antibiotikaresistens.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

En analys av data från över 100 länder, och som spänner över nästan 20 år, indikerar att ökade luftföroreningar kan kopplas till ökande antibiotikaresistens i alla länder, det rapporterar The Guardian.

Ökningarna sammanfaller

Analysen visar också att länken mellan de två företeelserna har stärkts över tid då ökningar i nivåerna av luftföroreningar sammanfaller med ökningar i antibiotikaresistens.

“Vår analys presenterar starka bevis för att ökande nivåer av luftföroreningar är förknippade med ökad risk för antibiotikaresistens. Denna analys är den första som visar hur luftföroreningar påverkar antibiotikaresistens globalt,” skriver forskare från Kina och Storbritannien i tidskriften Lancet Planetary Health.

ANNONS

Senaste nytt

Dödar 1,3 miljoner om året

Antibiotikaresistens är ett snabbt växande hot mot den globala hälsan och kan drabba människor i alla åldrar och i alla länder.

Enligt uppskattningar dör 1,3 miljoner människor om året på grund av antibiotikaresistens.

Det är fortfarande överanvändning av antibiotika som är den största anledningen till att resistensen ökar, men den nya studien indikerar att problemet förvärras av ökade luftföroreningar.

ANNONS

Partiklar kan innehålla bakterier

I studien tittade inte forskarna på varför antibiotikaresistens och luftföroreningar är sammankopplade.

Enligt forskarna finns det bevis som tyder på att PM2.5-partiklar, alltså partiklar med en diameter på upp till 2,5 mikrometer, kan innehålla antibiotikaresistenta bakterier och resistensgener som människor kan andas in.

Luftföroreningar är redan den enskilt största miljörisken för folkhälsan och långvarig exponering förknippas med kroniska tillstånd som astma, hjärtsjukdomar och lungcancer.

Minskade luftföroreningar kan minska antibiotikaresistens enligt den nya studien som är den första djupgående globala analysen av en möjlig länk mellan de två.

Hot mot den globala hälsan

Studiens huvudförfattare, professor Hong Chen vid Zhejiang University i Kina, säger att antibiotikaresistens och luftföroreningar var och en för sig är bland de största hoten mot den globala hälsan.

“Fram till nu hade vi inte en tydlig bild av de möjliga sambanden mellan de två, men detta arbete tyder på att fördelarna med att kontrollera luftföroreningar kan vara tvåfaldiga: inte bara kommer det att minska de skadliga effekterna av dålig luftkvalitet, det kan också spelar en viktig roll för att bekämpa uppkomsten och spridningen av antibiotikaresistenta bakterier”, säger han till The Guardian.

ANNONS

Vill du läsa de senaste nyheterna om ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: FN-rapport: Därför ökar antimikrobiell resistens Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS