Ny forskning visar att covid-19 tar över kroppens system för fettbearbetning och skapar cellulära fettlager så att viruset kan kapa kroppens molekylära maskineri.

ANNONS

Covid-19 göder våra celler så att de hjälper till och driver virusets övertagande, en del fetter ökar till så mycket som 64 gånger de normala nivåerna, i ny forskning försökte forskarna stoppa covid-19-viruset i cellkulturer genom att använda läkemedel för viktminskning och andra fettinriktade föreninger, det skriver Sky News.

När viruset avgränsades från sitt feta bränsle slutade det replikera sig efter 48 timmar. Den nya studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications.

Intressant men mycket mer att lära

Fikadu Tafesse, korresponderande författare till studien och biträdande professor i molekylär mikrobiologi och immunologi vid Oregon Health & Science University tycker att det här är spännande arbete och menar att det är början på en mycket lång resa.

”Vi har en intressant observation, men vi har mycket mer att lära oss om mekanismerna bakom denna sjukdom”, säger Fikadu Tafesse till Sky News.

Inte testat i människor

Forskarna som arbetat med studien påtalar att de resultat de fick med viktminskningsläkemedel gjordes i cellkulturer och inte i människor. Forskarteamet inledde studien på grund av observationer att personer med ett högt BMI och sjukdomstillstånd som hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes är mer känsliga för covid-19.

I studien undersökte forskarna effekten av covid-19-viruset SARS-CoV-2 på fler än 400 olika lipider i två olika mänskliga cellinjer. Lipider är fett eller fettliknande ämnen i celler och forskarna fann en enorm förändring av lipidnivåerna, vissa fetter ökade så mycket som 64 gånger.

I en cellinje förändrades nästan 80 procent av fettet av viruset och i den andra cellinjen ändades nivåerna i drygt hälften, det skriver Sky News.

ANNONS
ANNONS

Intresserad av ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Pandemin är inte över – spridningen vänts öka i höst [Dagens PS]