Dagens PS

Det tysta hotet: Så påverkar farlig luft din hälsa

Brandrök är skadlig på många sätt och luften vi andas blir allt mer förorenad då klimatförändringar gör att antalet skogsbränder ökar
Brandrök är skadlig på många sätt och luften vi andas blir allt mer förorenad då klimatförändringar gör att antalet skogsbränder ökar. (Foto: Pixabay)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 14 feb. 2024Publicerad: 14 feb. 2024

Luften vi andas påverkar vår fysiska och mentala hälsa, och alla utom en procent av världens befolkning utsätts för farlig luft.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Med farligt luft avses luft som överskrider Världshälsoorganisationens gränsvärden för föroreningar. Halten av luftföroreningar ökar av brandrök.

PM2,5 är partiklar vars diameter är 2,5 mikrometer eller mindre, det är ungefär 30 gånger mindre än ett människohårs diameter, det skriver BBC.

De små prtiklarna kan bestå av en blandning av fasta och flytande ämnen och deras kemiska sammansättning kan variera men inkluderar kol, metaller och organiska föreningar.

De här partiklarna av luftburet sot, damm och andra ämnen kan utlösa inflammation och skada våra hjärnors nervförbindelser.

Data från Världshälsoorganisationen, WHO, visar att 99 procent av världens befolkning andas luft som överskrider WHO:s riktlinjer för luftföroreningar.

Rök från skogsbränder

Brandrök ökar halten av luftföroreningar och enligt en studie har nivåerna av PM2,5 från skogsbrandsrök det senaste decenniet ökat med upp till 5 mikrogram per kubikmeter i västra USA.

Enligt en annan studie orsakas en fjärdedel av PM2,5-föroreningarna i USA av rök från skogsbränder, i landets västra regioner orsakade brandrök hälften av dessa föroreningar.

ANNONS

När skogsbränder i Kanada förra året vällde in över Nordamerika försämrades luftkvaliteten i stora delar av USA.

Klimatförändringarna väntas öka risken för skogsbränder världen över och det kommer troligtvis även försämra luftkvaliteten.

De långtgående effekterna av skogsbränder och brandrök är inte bara lokala för dem som bor nära bränderna.

ANNONS

Senaste nytt

Sprider sig långt

Bränder kan skicka rökplymer 23 kilometer upp i stratosfären varifrån de kan sprida sig över hela världen.

Under 2020 färdades, enligt Nasa, rök från skogsbränder i ryska Sibirien ända till Alaska och Seattle, i USA.

Vilken typ av luftföroreningar som bränder orsakar beror delvis på vad som brinner. Rök från skogsbränder har visat sig vara skadlig för vissa immunceller i lungorna.

Giftigheten blir värre när röken är gammal, enligt en studie fördubblas rökens giftighet timmarna efter att den släppts ut, som högst blir den fyra gånger giftigare.

ANNONS

“Även om någon är långt borta från en brandkälla kan de fortfarande uppleva negativa hälsoeffekter av inandning av mycket utspädd och oxiderad rök”, säger Athanasios Nenes, atmosfärisk kemist vid det schweiziska federala tekniska institutet Lausanne till BBC.

Luftföroreningar och hälsa

Det finns bevis för att luftföroreningar inte bara påverkar vår fysiska hälsa utan även vår mentala hälsa, genom att påverka hjärnan.

Luftföroreningar har kopplats till nedsatt omdöme, sämre prestationer i skolan och ännu högre brottslighet.

Den inflammation som orsakas av luftföroreningar tros även kunna påverka våra kroppars ämnesomsättning och forskning har kopplat luftburna föroreningar, som PM2,5, till fetma.

En analys uppskattar att luftföroreningar och PM2,5 kan ha roll i utvecklingen av en femtedel av alla fall av typ 2-diabetes.

Studier har även föreslagit att föroreningar med luftburen mikroplast kan störa de hormoner som reglerar vår ämnesomsättning.

En studie visar att luftföroreningar även kan skada luktsinnet.

ANNONS

En svensk studie har identifierat ett starkt samband mellan högre föroreningsnivåer och sämre luktsinne hos personer som är 60 år och äldre.

Skydda dig mot brandrök

Om du vet att det pågår en skogsbrand i ditt närområde bör du vidta åtgärder för att begränsa din exponering:

  • Välj ett rum där du kan stänga av utomhusluften.
  • Ha gärna en luftrenare i rummet.
  • Ha på dig ett tätslutande andningsskydd, om du har hjärt- eller lungsjukdom, fråga din läkare om det är säkert för dig att bära andningsskydd.
  • Var uppmärksam på hälsosymtom och sök läkarvård vid behov.

Källa: CDC.

Läs mer: Allt fler skogsbränder – hur påverkar det vår hälsa? Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS