Två olika fas 3-studier har visat positiva resultat för Astra Zenecas Imfinzi i kombination med andra behandlingar.

ANNONS

Fas 3-studien Himalaya visar att en engångsdos av tremelimumab plus Astra Zenecas Imfinzi var fjärde vecka minskade risken för dödsfall med 22 procent jämfört med sorafenib som första linjens behandling för patienter med inoperabelt hepatocellulärt karcinom, HCC. Kombinationen gav inte heller någon ökning av allvarlig levertoxitet.

Levercancer är den tredje vanligaste orsaken till cancerdöd och den sjätte vanligaste formen av cancer. HCC är den vanligaste typen av levercancer.

Dyster prognos

Den nya dosen och behandlingsregimen med Imfinzi (durvalumab) och antikroppen tremelimumab kallas Stride-regimen. Stride står för Single Tremelimumab Regular Interval Durvalumab.

”Patienter med levercancer som inte kan opereras står inför en dyster prognos, och nya behandlingsalternativ är avgörande för att förbättra långtidsöverlevnad. Den treåriga totala överlevnaden och den gynnsamma säkerhetsprofilen som ses med Stride-regimen sätter ett nytt riktmärke i denna miljö och understryker potentialen i denna innovativa behandlingsmetod”, säger Ghassan Abou-Alfa, behandlande läkare vid Memorial Sloan Kettering Cancer Center och huvudutredare i fas III-studien Himalaya, i ett pressmeddelande.

Kombination med cellgifter

Fas 3-studien Topaz-1 visar att Astra Zenecas Imfinzi i kombination med cellgiftsbehandling ger en kliniskt betydelsefull förbättring av total och av progressionsfri överlevnad jämfört med enbart cellgiftsbehandling som första behandling för patienter med avancerad gallvägscancer, BTC.

BTC är en grupp ovanliga och aggressiva cencerformer i gallgångarna och gallblåsan med dålig prognos, endast 5–15 procent av alla patienter med BTC överlever i fem år.

Kan ändra praxis

”Efter minimala framsteg i över ett decennium i avancerad gallvägscancer, är Topaz-1-resultaten ett enormt framsteg för våra patienter, de visar en klar överlevnadsfördel för Imfinzi som tillägg till cellgiftsbehandling jämfört med standardvård, och med en anmärkningsvärd säkerhetsprofil. Den här kombinationen kommer att ge ett extremt behövligt, och potentiellt praxisförändrande, nytt behandlingsalternativ i en miljö där den nuvarande prognosen är förödande”, säger Professor Do-Youn Oh i ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

Hon arbetar vid avdelningen för medicinsk onkologi samt vid avdelningen för internmedicin vid Seoul National University Hospital och Seoul National University College of Medicine, och är huvudutredare i Topaz-1 fas III-studien.

Läs mer: Astra Zeneca – goda studieresultat för två cancerläkemedel [Dagens PS]