Dagens PS

Mer att säga till om – då stannar vi

Mer inflytande får medarbetare att stanna
Många inom kundtjänst och med andra kundnära jobb upplever frustration. Ökat inflytande kan minska personalomsättningen, visar ett nytt projekt. (Foto: Tim Aro/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 29 maj 2024Publicerad: 29 maj 2024

Mer inflytande över sin egen arbetssituation. En av nycklarna till att minska personalomsättningen. Ett av flera resultat av ett projekt hos Tre.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Det gäller det få medarbetarna att må bra och känna ett ökat välbefinnande när Karolina Andersson, chef på Tre:s kundservice, sjösatte ett nytt projekt.

Karolina Andersson har alltid haft ett intresse för hälsa och en stark tro på att rörelse och fysisk aktivitet är viktigt, skriver HR-nytt.

Sedan 2004 har Karolina arbetat på Tre Sverige med kundservice och lagledarskap.

Djupare förståelse

När Karolina Andersson var föräldraledig använde hon tid till att fördjupa sina kunskaper kring hälsa genom att läsa hälsovetarprogrammet på GIH.

Det gav en djupare förståelse för hur företag, organisationer och strukturer kan skapa bättre förutsättningar för hälsa i arbetslivet – och hur motsättningar kan stå i vägen för samma sak.

ANNONS

Senaste nytt

Snabba resultat

Under sina GIH-studier genomförde Karolina Andersson, till yrket chef på Tre:s kundservice, ett projekt som på ett år visade ökad frisknärvaro och att man stannade längre kvar i sin anställning.

ANNONS

På ett år minskade personalomsättningen med 50 procent, rapporterar HR-nytt.

Vanligt med hög omsättning

Det är väl känt att yrken med kundnära arbetsroller ofta har en hög personalomsättning kombinerad med hög sjukfrånvaro och lågt engagemang.

Många upplever att man mäts hårt och reglerat och har små möjlighet att påverka sin arbetssituation.

”Som chef på kundservice har Karolina märkt att många förstagångsjobbare inte stannar i sin roll på kundservice särskilt länge”, konstaterar HR-nytt.

Fick bestämma mer

Det aktuella projektet som startade i början av 2023 innebar bland annat att man införde ett ”önskeschema” som gav möjlighet att bestämma mer över sin arbetstid än tidigare.

Man har implementerat AI för enklare kundärenden, vilket gjort att medarbetarna kunnat koncentrera sig på mer komplexa ärenden.

ANNONS

”Medarbetare beskriver förändringen som väldigt positiv, att de upplever mer frihet och att psykisk ohälsa tas på större allvar”, är betyget.

Fakta/Så här slog projektet hos Tre

Sjukfrånvaron har minskat med 2 procent, vilket innebär minskade sjuklönekostnader på cirka 1,5 miljoner kronor.

Medarbetarengagemanget ökade från 7,2 till 8,6 på en tiogradig skala i Peakon, Tres mätning för medarbetarengagemang, vilket är högre än företagssnittet på Tre.

Personalomsättningen har minskat med 50 procent hittills, jämfört med motsvarande period förra året.

(Källa: HR-nytt)

Varning: Så farliga är tråkiga jobb – Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
Chefslinjen, bara för chefer

Chefslinjen, bara för chefer. Med Unionen Chef har du alltid någon att fråga. Vi ger snabba svar på alla de frågor du har som chef och om de villkor som gäller i din anställning.

Kontakta Unionen Chef
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS