Det är nog ingen levande investerare som följs och omskrivs så mycket som Warren Buffett. Men ändå finns det aspekter i Buffetts förvaltningsstrategi som sällan omnämns.

ANNONS

Analystjänsten Compounding Quality har hittat en intressant vinkel på Warren Buffetts portfölj. Och det är investeraroraklets fäbless för marknadsledande företag i välstrukturerade branscher.

Extremt höga marknadsandelar

I tabellen nedan framgår vilken marknadsandel bolagen har som ingår i Warren Buffett investmentbolag Berkshire Hathaways. Det är idel höga marknadsandelar.

Ibland tycks marknadsandelen även inkludera de största konkurrenterna (ratinginstituten) men det förtar inte bilden av att Buffett har valt bolag som har få konkurrenter.

Inga bolag på listan kan sägas operera på en marknad med en fragmenterad konkurrensbild.

Källa: Compounding Quality

Warren Buffett föredrar oligopol

Kortföretagen (Visa, Mastercard, Amex) är det tydligaste exemplet. Här är Berkshire Hathaway delägare i alla tre. Och då är 99 procent av marknaden säkrad. Ett trevligt oligopol där alla tre aktörer har bra marginaler.

Ratingindustrin är en annan oligopolmarknad. Talande är att Apple, som är Berkshire Hathaways största noterade innehav, inte ens platsar på listan.

Techjätten har intäktsmässigt halva smartphonemarknaden i USA.

ANNONS
ANNONS

Enorm framgång

Överlag är bolagen representerade i mogna branscher med måttlig eller låg tillväxt men där konkurrensbilden är stabil.

Svårare än så behöver det inte vara för Warren Buffett att bygga en portfölj som utklassar marknaden med 20 procentenheter årligen i 58 år.

Relaterade artiklar:

Bevisat: Mindre korruption ger högre välstånd. Dagens PS