Det sägs att på de geografiska byggmarknader i Sverige där det förekommer mest korruption (bland annat Göteborg) är lönsamheten för branschen sämst. Få byggbolag tjänar pengar.

ANNONS

Korruption sätter marknadsekonomin ur spel. Och det här gäller även i ett vidare perspektiv.

Uppenbart samband mellan korruption och välstånd

Analysfirman Macrobond har med hjälp av antikorruptionsorganisationen Transparency International undersökt korrelationen mellan ett lands välstånd och graden av korruption.

Resultatet framgår av diagrammet nedan. Det är svårt att ducka för det uppenbara sambandet.

Ju högre korruption (längre ned på korruptionsindex, y-axeln) desto lägre bruttonationalprodukt.

Låg korruption lika med lågt BNP
Källa: Transparency International, Macrobond

Ryssland mest korrupt

Längst ned i korruptionsträsket, av de länder som är med i mätningen, huserar föga överraskande Ryssland. Egypten, Mexico och Turkiet som är nästan lika.

Största överraskningen är nog att EU-landet Ungern bedöms har högre korruption än exempelvis Vietnam och Sydafrika.ärSverige återfinns som väntat i toppen med en delad fjärdeplats tillsammans med Norge och Singapore.

ANNONS
ANNONS

Förstaplatsen delas mellan Danmark, Finland och Nya Zeeland.

Relaterade artiklar:

Northvolt räddar Europa ur Kinas järngrepp. Dagens PS