Dagens PS

Varningssignal från obligationsmarknaden

Obligationer med lång löptid har uppvisat den sämsta avkastningen sedan 1921 hittills i år. Faktiskt bara marginellt bättre utfall än aktiemarknaden. Men med varningssignalen från USA finns det anledning att stå vid sidan av ett tag till. (Foto: Kai Pilger/Unsplash.com)
Investerardygnet
Investerardygnet
Uppdaterad: 19 maj 2022Publicerad: 19 maj 2022

Räntemarknadens aktörer har relativt aktiemarknadens dito av tradition varit skickligare på att förutspå finansmarknadens svängningar. I tider av oro sneglar därför många investerare hellre på ränte- och obligationsmarknaden än aktiemarknaden. I förra veckan kom en varningssignal från obligationsmarknaden.

ANNONS
ANNONS

Dramatisk uppgång

Det var statistiken över ”distressed” obligationslån på USA-marknaden, framtagen av analystjänsten Bloomberg.

Den visar hur det underliggande värdet på obligationer där skillnaden mellan köp- och säljkurs (den så kallade spredden) är större än 10 procent och eller marknadspriset understiger 80 procent av det utgivna värdet.

Uppgången var närmare 70 procent i den kategorin mot föregående vecka och ett markant skifte. Det underliggande värdet på ”distressed” obligationer är nu nästan 1 500 miljarder kronor.

Källa: Bloomberg

ANNONS

Senaste nytt

Risk för obestånd

Vad siffran säger är att risken ökat markant för att priset är extremt svårt att sätta på grund av hög osäkerhet samt att det är risk för att man som investerare inte får tillbaka hela insatsen.

ANNONS

Och då ska man veta att obligationslånen är prioriterade jämfört med aktier i händelse av att utgivaren (företaget) hamnar på obestånd.

Fortplantar sig till Sverige

USA ligger som bekant före Sverige i den ekonomiska cykeln. Inflationen slog till tidigare och den amerikanska centralbanken höjde räntan före Riksbanken. Men det som händer i USA brukar fortplanta sig till Sverige med en viss fördröjning.

De obligationer som förekommer i Bloombergs sammanställning är företrädesvis obligationer som definierades som ”high yield”, det vill säga lite mer riskfyllda.

Undvik ”high yield”

Obligationer med lång löptid har uppvisat den sämsta avkastningen sedan 1921 hittills i år. Faktiskt bara marginellt bättre utfall än aktiemarknaden.

Men med varningssignalen från USA finns det anledning att stå vid sidan av ett tag till. Och det gäller i synnerhet investeringar i ”high yield”.

Läs mer: Investerarna kvar på skakig börs – har inget val

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS