Som om det inte vore nog med orosmoln på aktiemarknaden tycks det som om det finns ytterligare en parameter att ta höjd för. Knappt har världen slunkit ur recessionen i samband med pandemin förrän det är dags för en ny recession.

ANNONS

Det tror en majoritet av de investerare som deltagit i Deutsche Banks undersökning. Över en tredjedel, vilket är fler än vid förra mätningen, tror att USA kliver in i recession redan nästa år.

Håll dig uppdaterad om börs och finans.
Ta enkelt del av vår kostnadsfria nyhetstjänst!

Majoritet av investerarna övertygade

Om man sträcker ut till 2024 är det hela 73 procent som tror att konjunkturen då viker med besked vilket innebär en världsrecession. Överlag är marknaden mer skeptisk nu till makroekonomin jämfört med för en månad sedan.

Inflationen och de nya tongångarna från centralbankerna – FED i synnerhet – har inte gått investerarna förbi.

ANNONS
ANNONS

Normal tidpunkt

Faktum är att om nästa världsrecession inträffar 2024 i USA så är det fullt normalt. Till och med något sent.

Enligt Deutsche Bank skulle det i så fall vara den åttonde längsta konjunkturen sedan 1940-talet (se diagram nedan).

Det som snarare förvillar är att den senaste konjunkturcykeln var extrem lång.

Inte diskonterat

Om världens största ekonomi faller in i en recession innebär det att resten av världen, inklusive Sverige, också ramlar dit. Om än med en viss fördröjning så är vi då inne i en världsrecession.

ANNONS
ANNONS

En förestående lågkonjunktur ligger inte i några vinstprognoser för närvarande. Vare sig på Stockholmsbörsen eller andra marknadsplatser.

I synnerhet inte om recessionen inträffar redan nästa år.

Relaterade artiklar:

Det är normalt med hack i börskurvan. Dagens PS