Dagens PS

Världsbanken: Världen blir mer jämlik - inte tvärt om

Världsbanken visar att Världen blir mer jämlik
Trots den gängse uppfattningen om ökade ojämlikheter så visar denna analys från Världsbanken att världen faktiskt blir mer jämlik. (Foto: Unsplash)
Investerardygnet
Investerardygnet
Uppdaterad: 15 jan. 2023Publicerad: 15 jan. 2023

Förra året flammade det upp en debatt om de finansiella ojämlikheterna i såväl Sverige som i utlandet. Upprinnelsen var centralbankernas stimulanser som pressade upp priset på de flesta tillgångsslag. Bland annat aktier och fastigheter.

ANNONS
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Analys visar att världen går åt andra hållet

Detta är sannolikt korrekt på en lokal nivå i flera länder men globalt sett pekar faktiskt kurvorna åt det andra hållet.

Investmentbanken Goldman Sachs har med underlag från Världsbanken ställt samman hur det står till med jämlikheten på global basis, och hur det förväntas utvecklas.

Statistik från världsbanken visar att världen blir allt mer jämlik

Källa: Goldman Sachs, Världsbanken

Lorenzkurvan

ANNONS

I analysen har Goldman Sachs använt den så kallade Lorenzkurvan Lorenz Curve.

Den konstruerades redan 1905 och visar hur stor del av tillgångarna som ägs av hur många. I diagrammet nedan så utgör den svarta raka linjen den totala jämlikheten.

Ju mer böjd kurvan är desto mer ojämlik är fördelningen.

60 procent ägde 30 procent av tillgångarna

I diagrammet har tre historiska år plockats in samt två prognosår (2050 och 2075). 1

980 ägde 60 procent av världens invånare blott 10 procent av tillgångarna. I fjol hade den andelen stigit till 30 procent.

Enorm förbättring

Och enligt Världsbanken kommer det bli ännu mer jämlikt i framtiden. Prognosen år 2075 är att 60 procent av befolkningen då kommer att kontrollera 40 procent.

ANNONS

Det är en enorm förbättring i jämlikhet jämfört med 10 procent 1980.

Orsaken är att allt fler människor i framför allt tillväxtländerna kommer ur fattigdomen samtidigt som dessa länder också växer snabbare än västvärlden.

Världen blir allt mer jämlik, inte mer ojämlik.

Relaterade artiklar:

Strunta i alla prognoser – det blir bra till slut ändå. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS