Under pandemin fick Folkhälsomyndigheten och regeringen utstå en hel del kritik. Det klagades på att Sverige stängde ned både för lite och för mycket och inte stöttade utsatta näringar tillräckligt.

ANNONS

I efterhand visade det sig att Sveriges hantering av pandemin fick ett gott betyg av svenskarna. I internationell jämförelsen återfanns Sverige i toppen.

Höll i plånboken

Detta trots att regeringen var restriktiv med bidrag under pandemin. Ytterligheten var USA där varje medborgare fick minst två utbetalningar i brevlådan utan motprestation.

Resultatet blev att Sverige, till skillnad från merparten av andra länder, inte ökade på sin statsskuld nämnvärt. Brittiska  Office for National Statistics har ställt samman statistik för förändringen i skuldsättning under pandemin (tre första kvartalen 2020) och jämfört utfallet i Europa.

Pandemin
Källa: Eurostat, UK Office for National Statistics

Näst lägst i Europa

Det visar sig att Sverige bara ökade på sin statsskuld med 1,2 procent under den här perioden. Bara Irland, av EU:s 27 medlemsländer, uppvisade en lägre skuldökning.

Och då skall man ha i åtanke att statsskulden i utgångsläget var låg varför en ökning i absoluta tal får större genomslag.

Medelhavsländerna kostade mest

Det är en dramatisk skillnad mot medelhavsländerna (Spanien, Italien, Grekland) som uppvisade skuldökningar på över 20 procent, trots bidrag.

Till skillnad från Sverige var deras skuldnivå hög vilket medför att ökningen borde få mindre påverkan. Snittet i EU låg på 12,9 procent.

Missad valfråga

Den svenska regeringen fick förvisso kritik i den kommission som tillsattes efter pandemin. Men faktum är att svenskarna överlag var nöjda.

ANNONS
ANNONS

Tillväxten klarade sig väl utan att statsskulden löpte amok. Lite märkligt att Socialdemokraterna inte slog sig mer för bröstet av detta under valrörelsen.

Relaterade artiklar:

Varning utfärdad: Se upp för falskt börsrally. Dagens PS