USA-noterade bolag har för det mesta handlats med en premie jämfört med resten av världen. Men att det är så här stor värderingsskillnad överraskar i grafen.

ANNONS

Undantaget var i slutet av 1980-talet då japanska aktier handlades i en tillfällig värderingsbubbla (blå kurva i nedan graf). På senare år har emellertid gapet i värderingen mot resten av världen blivit enormt.

Shiller-P/E

I diagrammet nedan från Topdown Charts så har ett så kallat Shiller-PE applicerats på de olika geografierna i världen. I ett Shiller-PE har genomsnittet av de senaste tio årens vinster satts i relation till värderingen.

Historiskt stor skillnad på värdering av USAs och Europas aktier
Källa: Topdown Charts

Syftet är att korrigera för konjunkturen eller tillfälliga år som påverkar vinsterna. Den blåa kurvan i diagrammet avser den industriella västvärlden, alltså Europa plus bland annat Kanada, Japan, Sydkorea och Australien.

Värdering det dubbla i USA

Som synes har skillnaden i prissättning mellan USA och resten av västvärlden (främst Europa) aldrig varit så stor som nu. Värderingen är i runda slängar den dubbla i USA.

Delvis är det ett resultat av de snabbväxande stora techbolagen (Microsoft, Apple etc), men värderingarna har även spillt över på de övriga noterade USA-bolagen.

Ännu större rabatt för tillväxtländer

Och det är inte bara på ett justerat P/E-tal som USA sticker ut. Prissättningen av det egna kapitalet är också dubbelt så högt som i Europa.

Vidare betalas varje försäljningskrona för ett USA-noterat bolag ungefär 75 procent högre än motsvarande dito i Europa. Och så vidare.

Skillnaden är för övrigt ännu större mot tillväxtländerna (röd kurva). Men där är differensen lättare att förstå med tanke på Kina och Ryssland.

ANNONS
ANNONS

Värdering frestar att sälja USA-fonder

De som satsat på att värderingarna ska harmoniseras i världen har hittills gått på en nit. Frågan är dock om hur länge värderingsskillnaderna kan bestå.

Det är frestande att satsa på Europa framför USA.

Relaterade artiklar:

Din guide för säkrare investeringar. Dagens PS