Det råder förvirring på finansmarknaden just nu och det är svårt att hitta säkra investeringar. Meningarna går isär hos experterna vilken inflation och ränta vi kan förvänta oss framöver.

ANNONS

På hemmaplan tror ansedda KI (Konjunkturinstitutet) att inflationen 2024 kommer ligga på 2,4 procent, 10-årsräntan på 2,1 procent och BNP-tillväxten på 1,4 procent.

Det innebär en fortsatt negativ realränta men en lägre inflationstakt, högre nominell ränta och lägre tillväxt jämfört med nu. Men KI har haft fel förr.

Realränta och inflation

För att underlätta för investerare har investmentbanken Goldman Sachs satt samman en lathund för vilka sektorer man skall investera i under olika scenarier.

Banken baserar prognoserna på utfallet på USA-börsen för olika sektorer sedan 2011.  För att förenkla har Goldman Sachs endast laborerat med parametrarna realränta och inflation.

Guide för säkrare investeringar i oroliga tider

ANNONS
ANNONS

Hög ränta gynnar banker och olja

Beroende på vad man som investerare tror kommer att ske går det att söka investeringar i de olika kvadranterna i diagrammet ovan.

Lutar det åt hög inflation och högre räntor så är det banker och energibolag som gynnas mest. Är det däremot räntehöjningar utan inflation så är det hälsovårdssektorn man skall botanisera i för att hitta bästa oddsen för kursvinnare.

Detaljhandel vid låg ränta

Vid fortsatt låg ränta och lägre inflation är det bland annat detaljhandel och fastigheter som faller väl ut. Om KI:s scenario slår in är det här säkra investeringar borde återfinnas.

Med hög inflation och låg ränta är det bilar och råvaror som torde utvecklas bäst. Så har situationen varit under 2021 och det förklarar att just de här två sektorerna återfinns i toppen på vinnarsektorer.

Det talar för att lathunden fungerar. Nu gäller det bara att bilda sig en uppfattning om inflationen och räntan.

ANNONS
ANNONS

Relaterade artiklar:

Vinnande strategi när börsen rasar. Dagens PS