Trots turbulens, med bland annat inflationsoro och tidigarelagda räntehöjningar, så verkar inget rubba investerarnas tilltro till börsen.

ANNONS

Det visar den senaste sammanställningen av investmentbanken BofA:s mätning av världens största investerares positioner på aktiemarknaden.

Stor övervikt i aktier

Bortåt 70 procent av fondförvaltarna har fortfarande en övervikt i aktier. Det är en nivå som bara uppnås när inga moln syns på himlen. Och där har den legat de senaste månaderna trots ökad inflationsoro.

Nu är den här mätningen ingen garanti för att allt är frid och fröjd. Investerarna rör sig i flock och övervikt respektive undervikt brukar släpa efter kursutvecklingen. De var exempelvis som mest underviktade april 2020 och mars 2009. Det vill säga just när börsen vände upp.

Ett annat tecken på börsoptimismen är andelen likvida medel i portföljen. Kassan utgjorde blott 3,9 procent av portföljerna i snitt. Det är ytterst sällan (se graf nedan) som andelen är lägre än 4 procent. I april förra året var den bortåt 6 procent.

Olika perspektiv

Man kan se resultatet ur olika perspektiv. Det positiva är att aktier fortsätter att vara det tillgångsslag som förväntas leverera den bästa avkastningen. Det negativa är att ”flocken” är historiskt dålig på att förutse upp- och nedgångar och att aktieandelen hos stora förvaltarna rimligtvis inte kan bli märkbart större.

Relaterade artiklar:

Rekord i börsnoteringar – en varningssignal? Dagens PS

Hotet mot börsen – en monetär antändning. Dagens PS

ANNONS
ANNONS