Ingenting verkar stoppa stimulanser från världens största centralbanker – börsernas viktigaste stimulantia. Även om det hörts lite oro i leden, efter den senaste tidens inflationssiffror, så trummar centralbankerna på och vräker ut pengar.

I förra veckan passerades ännu en ny milstolpe då balansräkningarna för de fem största centralbankerna uppgick till mer än enorma 25 biljoner dollar (i runda slängar 200 000 miljarder kronor).

USA, Europa och Japan

Det är den amerikanska analysfirman Lohman Econometrics som ställt samman siffrorna för centralbankerna i USA, Europa, Japan, Storbritannien och Schweiz. Som synes av diagrammet nedan är det USA, Europa och Japan som tillsammans svarar för över hela 90 procent av undersökta stimulanser.

Amerikanska centralbanken (FED) har sagt att de inte har planer på att sänka stimulanser förrän vissa mål är uppnådda, vilket de är långt ifrån att vara. Effekterna av detta är något som Deutsche Bank varnar om.

Bra för börsen

Lutningen på kurvan är inte lika hög som under våren 2020, i början av pandemin, men brantare än under alla andra perioder tidigare. Det är centralbanken i Europa (ECB) som just nu står för den största ökningen.

För börsen är det goda nyheter här och nu. Aktiemarknadens korrelation med centralbankernas balansräkningar är i det närmaste 100 procent.

ANNONS
ANNONS

Läs mer från Investerardygnet >>