Anledningen till den kraftiga kursuppgången det senaste decenniet har tillskrivits många faktorer. I denna analys har True Insights försökt härleda orsakerna genom att bryta ned uppgången i olika komponenter.

ANNONS

Resultatet har överraskat många. Denna analys visar nämligen att det inte är vinsttillväxten eller multipelexpansion som utgör den största orsaken.

Makulerade aktier

Enligt True Insights är det istället vågen av tillbakaköp av aktier som toppar listan. När aktier köpts tillbaka makuleras dessa och minskar på så sätt antalet utestående aktier.

40% av decenniets kursuppgång

Vinsten per aktie för de kvarvarande aktier blir då med automatik högre. Den här manövern svarar för 40 procent av kursuppgången sedan 2011.

Återköpen av aktier må stundtals vara dåligt timade men effekten över tid imponerande.

Vinsttillväxt inte längre tillräckligt

Först som god två kommer således vinsttillväxten, definierad som EPS i grafen ovan. Vinstökningen representerar, enligt True Insights, 30 procent av kursuppgången.

Denna analys visar att enbart fokusera på vinstutvecklingen i ett företag, som nästan varit allenarådande för investerare, är alltså inte längre tillräckligt.

Högre värdering förklarar en femtedel

Den tredje viktigaste parameter är förändringen i värdering. Eller multipelexpansion som det brukar kallas.

ANNONS
ANNONS

I bilden ovan exemplifierad med P/E-talet.Med tanke på de nu höga värderingarna var nog gissningen att multipelexpansionen var betydande.

Men som förklaringsvariabel till kursutvecklingen motsvarar den bara 21 procent.

Relaterade artiklar:

Se upp – börsföretagen själva största nettoköpare på börsen. Dagens PS