Sedan räntan parkerade sig på nollan har budskapet från aktiemarknadens aktörer hela tiden varit att det inte finns något bra investeringsalternativ till börsen.

ANNONS

Ett argument som det varit svårt att invända emot. Flödena till börsen från aktiefonder har följdriktigt också blivit extremt höga. Inte minst 2021.

Börsen kursutvecklingen har blivit därefter. Trots nedstängning av samhället och pandemi har börsen stigit 50 procent under de senaste två åren.

Största återköpen någonsin

Men nu visar en flödesanalys från investmentbanken BofA att den största nettoköparen, åtminstone den senaste tiden, varit en helt annan aktör.

Statistik som visar att börsföretagen själva är största köpare

Börsföretagen själva största köpare

Genom de största återköpen av aktier någonsin så har företagen själva seglat upp som den största nettoköparen av aktier. Så har det i alla fall sett ut på Wall Street.

Eftersom Stockholmsbörsen skuggar USA-börsen i trender och avkastning är det sannolikt snarlik utveckling även här.

Värderingen underordnad

Att börsföretagen är största investerarna av de egna aktierna är inte optimalt. Värderingen av aktien kan misstänkas ha en underordnad betydelse i köpbeslutet.

Med en ränta nära noll kan de flesta aktieåterköp rättfärdigas. Räntan är dock på uppgång. I USA förväntas centralbanken tre gånger nästa år. Då ser ekvationen annorlunda ut.

Ingen uthållig köpare

Sedan är tillbakaköp av aktier inte bestående över tid. De är alltid som största på toppen av konjunkturen när vinsterna och aktiekurserna är höga.

ANNONS
ANNONS

När konjunkturen, vinsterna och aktiekurserna faller så försvinner även återköpsprogrammen av aktier (Swedish Match är ett undantag).

Det hade varit mer betryggande att största nettoköparen av aktier var en långsiktig investerare som valt tillgången av värderingsskäl.

Läs mer:

Se upp – återköp av aktier en varningssignal. Dagens PS