Med bara ett par veckor kvar på året är det dags att summera 2022. Hur borde du ha investerat och vilka tillgångslag gick bra respektive dåligt?

ANNONS

Investmentbanken BofA har tagit fram en uppdaterad analys av hur värdeutvecklingen varit under året för de största tillgångsslagen.

Råvaror toppar – tacka Putin

Plussidan är lätträknad. Det är bara råvaror och bankboken som genererat positiv avkastning under året.

För råvaror var det andra året i rad som tillgångsslaget toppar listan. Det är ovanligt. Hittills i år är uppgången 22 procent vilket är fenomenalt med tanke på fjolårets leverans på 46 procent.

Råvaruinvesterarna har Putin att tacka för 2022.

Extremt slagigt

Investerare i råvaror bör för övrigt vara av ett stresståligt släkte. Kasten är extrema från år till år.

Det finns inget tillgångsslag som har fler såväl topp- som bottennoteringar sedan millennieskiftet.

ANNONS
ANNONS

Med tanke på historiken skulle det förvåna om råvaror återfinns i toppen 2023.

Botten ur för obligationer – sämst sedan 1920

I övrigt är det idel negativ avkastning. För obligationer, som skall vara ett skydd för investerare under år är utvecklingen spektakulär.

Det är den sämsta avkastningen sedan 1920.

Lite överraskande har obligationer med sämre säkerheter (Global HY) med ett tapp på 13 procent ändå avkastat bättre än säkrare obligationer (Global IG).

Källa: BoFA. Respektive år horisontellt och respektive tillgångsslag vertikalt

Europa bäst

Inte heller guld, som också betraktas som säker hamn i oroliga tider, steg i värde. Det var andra året i rad som den ädla metallen tappade i värde vilket snart kan betraktas som köpläge.

Av de olika aktieregionerna var de faktiskt EAFME (Europa, Afrika, Mellanöstern) som lyckades bäst.

Tillväxtländerna (MSCI EM) parkerade sig återigen i botten. Eftersom tillväxtländernas skuldsättning ofta är i dollar så har den starkare dollar varit negativ, liksom trenden att flytta hem produktionen från Asien.

ANNONS
ANNONS

Fastigheter sämst

Sämst avkastning under året återfinns i fastigheter (REITS) med en nedgång på 26 procent i dollar. Högre räntor har inte varit bra för sektorn.

När inflationen började anlände fanns förhoppningen att fastigheter skulle göra skäl för sitt epitet som real tillgång. Det har inte stämt.

Framför allt bostadsfastigheter har inte kunnat höja hyrorna i samma omfattning som inflationen.

Relaterade artiklar:

Rekordlåg stadsskuld i Sverige. [Dagens PS]