I spåren av årets värmebölja i Europa och Rysslands energikrig väntar en kraftig tillväxt i alternativa energikällor då klimatfrågorna fått allt större utrymme i media. Och det är inte så konstigt.

ANNONS

Värmerekorden har duggat tätt och hittills har en yta dubbelt så stor som Luxemburg eldhärjats. Det är den näst största arealen någonsin. Och då har Europa bara kommit halvvägs in i brandsäsongen.

I resten av världen har väderproblemen varit likartade. Samtidigt har Kina, som ett resultat av konflikten med USA om Taiwan, avbrutit samarbetet på miljöområdet.

Det är olyckligt. Kina är som bekant den största utsläpparen av koldioxid i världen (se bild nedan)

Världens största utsläppare av koldioxid

Källa: Gavekal Research

Enorma klimatsatsningar i nya energikällor

Den här utvecklingen har satt press på regeringarna världen över att agera. Den största satsningen, i absoluta tal, skedde i USA som nyligen klubbade igenom ett miljöpaket på nästan 5 000 miljarder kronor som skall satsas i nya energikällor..

Flera andra länder har gjort liknande utfästelser, om än inte lika stora. Tyskland avsatte till exempel 35 miljarder kronor till förnyelsebara energikällor.

Sol och vind ska stå för hälften av energin

De här satsningarna har fått prognosmakarna att dra upp tillväxtsiffrorna för vind- och solenergi. I en färsk analys av Bloomberg New Energy Outlook 2021 | BloombergNEF | Bloomberg Finance LP (bnef.com) estimeras att vind- och sol om 30 år kommer att svara för hälften av världens energibehov.

Om estimatet uppnås innebär det en enorm tillväxt. Sol och vind svarar idag för mindre än 5 procent (se bild nedan).

ANNONS
ANNONS

Det kommer att innebära en fantastisk medvind i många år för alla vind- och solbolag världen över.

Förlorare torde rimligtvis bli fossila bränslen som kol, gas och olja.

Relaterade artiklar:

Framgångsrik på börsen – kopiera inte kapitalförvaltarna. Dagens PS