När nu inflationen tycks vara under kontroll – åtminstone för tillfället – så tycks slaget mellan optimister och pessimister på börsen vara huruvida USA kommer att få recession eller inte.

ANNONS

Stockholmsbörsen kommer sannolikt utvecklas efter hur det går i USA, inte hur konjunkturen går i Sverige.

Förväntad kursutveckling

Bloomberg har i diagrammet nedan åskådliggjort skillnaden i förväntad kursutveckling i en björnmarknad för börsen med ett scenario för recession kontra ingen recession.

Startpunkten är när börsfallet började.

97 års empirisk statistik

Den svarta kurvan visar kursutvecklingen när en börsnedgång skett utan recession. Den röda kurvan när börsraset skett samtidigt som en recession.

Kurvorna baseras på alla björnmarknader som skett sedan 1929. Blå kurvan avser det nuvarande börsfallet.

Olika utfall vid recession
Källa: Bloomberg

15 procent ytterligare till botten

Budskapet är tydligt. En björnmarknad med recession har en betydligt tuffare framtid. Om så skulle bli fallet den här gången kommer börsen att stå bortåt 15 procent lägre om ett halvår.

Åtminstone om historien skall efterliknas.

ANNONS
ANNONS

Om det kan undvikas i USA kan mycket väl börsen ha bottnat och kurserna vara högre om ett halvår.

Låt oss hoppas på det sistnämnda.

Relaterade artiklar:

Svenska bostadspriser faller mest i hela världen. Dagens PS