Redan innan vi nått räntetoppen så börjar aktiemarknaden spekulera, och även diskontera, när en kommande räntesänkning börjar. Så ser det ut i såväl USA som Sverige.

ANNONS

Räntan faller nästa år

I USA beräknas centralbanken (Fed) börja sänka styrräntan om ett halvår. I Sverige estimeras Riksbanken göra detsamma om drygt ett år.

Frågan är hur reaktionen då blir på aktiemarknaden. En lägre ränta är, allt annat lika, positivt för börsen.

Inte odelat positiv

Banken SEB är inte odelat positiv till räntesänkningar utan menar att det beror på om en lägre ränta är framtvingad av försämrad konjunktur eller ej.

Som stöd för sin tes har banken analyserat kursreaktionerna på börsen vid de sex senaste räntesänkningarna på USA-börsen.

SEB beskriver börsens utveckling vid räntesänkning
Källa: SEB

Räntan ned, börsen ned

Det visar sig att om räntesänkningen skett i samband med en recession så har börsen fallit med närmare 30 procent under det kommande året (svarta kurvan i diagrammet).

Så var fallet exempelvis såväl 2001 som 2007. Risken är uppenbar att situationen är densamma den här gången.

Goldman Sachs tvivlar

Har räntesänkningen däremot inte skett som följd av en recession får börsen istället en rejäl vitamininjektion. Under det följande året har börsen gått upp med hela 40 procent. 2019 är det senaste exemplet.

Det finns några bedömare som tror att recession går att undvika i USA. Investmentbanken Goldman Sachs hör dit. Men de är fortfarande i minoritet.

Börsfall på 30 procent

Tyvärr lutar det åt recession i såväl USA som Sverige nästa år. Då finns risken att en räntesänkning medför samma scenario som 2001 och 2008.

ANNONS
ANNONS

Då bekräftades den svaga ekonomin med rejäla räntesänkningar. Resultatet blev ett fortsatt börsfall på 30 procent.

Relaterade artiklar:

Oavsett tillgångsslag en extremt svag utveckling. Dagens PS