Om förmögenheten har minskat i år är du inte ensam. Det har varit ett uselt år med dålig avkastning oavsett vilket tillgångsslag pengarna har investerats i.

ANNONS

150 års perspektiv på avkastning

De två vanligaste placeringsområdena – aktier och obligationer – ger lite perspektiv på svårigheterna.

Analysfirman Alpine Macro har i stapeldiagrammet nedan plottat in 2022 i en historisk jämförelse på den amerikanska marknaden.

Ett av de nio sämsta börsåren i historien

Om inget börsrally sker under årets sista månad kommer börsen 2022 att vara en av de nio sämsta åren sedan år 1850.

Där finns visserligen bottenår i närtid med såväl 2002 som 2008 men årets avkastning sticker likväl ut. Det hör inte till vanligheterna med en börsnedgång på över 20 procent.

Som synes är ett plusresultat på mellan 10 -20 procents avkastning det mest frekventa utfallet.

Källa: Alpine Macro

Mardröm för obligationsmarknaden

Ännu värre är det på obligationsmarknaden. Där ser innevarande år ut att bli det sämsta året någonsin. Kraftigt stigande räntor är en mardröm för obligationer.

Hittills är värdetappet för långa statsobligationer (tio år) över 15 procent. Det rimmar illa med kategoriseringen av obligationsmarknaden som trygg och stabil.

Positiv avkastning är det normala

Men det är viktigt att läsa diagrammet rätt. Den gängse utvecklingen är inte negativ för någon av de två tillgångarna. Den absoluta merparten av åren har det varit positiv avkastning.

ANNONS
ANNONS

Och så kommer det med all sannolikhet även att vara framöver.

Relaterade artiklar:

Börsens storinvesterare tror inte på vändning…ännu. Dagens PS