När svenska förvaltare fått frågan om att tippa börsutvecklingen kommande år så blir svaret oftast plus 10 procent. Det är ingen dum gissning när man skall ge prognos för 2022.

ANNONS

De senaste 100 åren är nämligen den årliga genomsnittliga avkastningen just 10 procent. Att det sedan brukar bli allt annat än just den avkastningen ett enskilt år är en annan historia.

Börsen upp 4,2 procent nästan år

Deutsche Bank har ställt samma fråga till sina amerikanska kunder om utsikterna för börsen 2022. Det verkar som om osäkerheten på marknaden har gjort avtryck.

Graf över förvaltares prognos för 2022

I snitt räknar förvaltarkollektivet att börsen stiger med 4,2 procent nästa år. Nästan var femte förvaltare tror på negativ avkastning.

Alltid optimistiska

Med tanke på att de flesta svaren kommer från förvaltare som sköter aktiefonder så är kursprognoserna ovanligt modesta.

Det hör till god marknadsföring att vara optimistisk till börsen. Om till och med förvaltaren är negativ ger det signalen till andelsägarna att plocka ut pengarna.

Prognos 2022 – halvering för bitcoin?

I samma enkät fick förvaltarna även prognosticera sannolikheten för att kryptovalutan bitcoin skulle fördubblas eller halveras under 2022.

Prognos för bitcoin 2022

Majoriteten (62 procent) trodde på en halvering (se diagram nedan). Det intressanta var att det av svaren gick att urskilja skillnaden i åsikter beroende på ålder.

ANNONS
ANNONS

Majoriteten av förvaltarna under 35 år gissade att bitcoin skulle dubblas nästa år. Den andelen vara bara 26 procent hos förvaltare över 55 år.

Kanske ett inte helt oväntat utfall.

Relaterade artiklar:

Statistiken talar för börsen även 2022. Dagens PS